Image
""

Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Denne akrobaten lærte fysikk til 1800-tallets studenter

Hemmeligheten er et hulrom med flytende kvikksølv inne i dokka.

På hele 1800-tallet inngikk fysikk i datidens examen philosophicum. Realfagene var del av dannelsen alle studenter skulle få, og det var derfor mange studenter til stede under fysikkforelesningene.

Et av instrumentene som studenter kan ha fått se, var denne dokka, utformet som en kinesisk akrobat. Den har bodd i en treeske i over 200 år.

Inne i dokka er det et hulrom med kvikksølv. Dermed flytter dokkas tyngdepunkt seg når den blir satt i bevegelse. Esken kan enkelt omgjøres til en trapp, og med et lite dytt tar akrobaten flikkflakk nedover trappen.

Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Dokka ble brukt til å demonstrere tyngdepunkt, bevegelsesmengde og rotasjon av faste legemer.

Akrobaten er gammel, sannsynligvis fra sent 1700-tall. Før den kom til Oslo, tilhørte den Thomas Bugge (1740–1815), som var professor i matematikk og astronomi ved Københavns universitet.

Da Bugge døde, ble hans private instrumentsamling solgt på auksjon. På vegne av det nyetablerte Kongelige Frederiks universitet kjøpte professor Jacob Keyser store deler av samlingen.

I dag er akrobaten å se i utstillingen Det fysiske kabinett i læringssenterert Entropia på Fysisk institutt.

Les mer om akrobaten på professorens kateter hos Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Tekst: Anne Vaalund