Image
""

Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Denne Abbe-komparatoren fra 1930-tallet gir svært nøyaktige lengdemålinger

Når hver mikrometer teller, må utstyret være i orden.

En komparator er et apparat til å sammenligne lengdemål, for eksempel til justering av målestaver. En av pionerene på dette området var tyskeren Ernst Abbe (1840–1905).

Objektet som skal måles legges under observasjonsmikroskopet til venstre. Til høyre er et spesialmikroskop som sammenligner objektet som skal måles med en glass-skala. Instrumentet har et integrert termometer. Instrumentet er produsert av Carl Zeiss.

Abbe-komparatoren befinner seg på Kjemisk institutt. Vi vet ikke hvilken forskningsgruppe den kommer fra.

Fakta

Dette er en blogg fra Museet for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Se alle innleggene her

Det kan hende Gruppen for elektrondiffraksjon har brukt den for avstandsmåling på film. Denne gruppen ble ledet av Otto Bastiansen i årene 1955–1985. Gruppen studerte kjemiske strukturer og kjemiske fenomener som indre rotasjoner og konformasjonslikevekter.

Stadig større og mer komplekse molekyler ble studert, først og fremst knyttet til den stadige forbedringen av teknologien og det teoretiske grunnlaget. Gruppen jobbet med avanserte programmer for databehandling og supplerende teknisk utstyr blant annet for fotometri.

Tekst: Anne Vaalund