Image
Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Hans Nordeng og Per Bratland befrukter røyerogn i 1967. Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Kunstig befruktning på norgesglass

Med et stort glass som prøverør, drev forskere kunstig befruktning av fiskeegg.

I 1967 ble det på dugnad oppført en forsøksstasjon, fiskehuset, i munningen av Salangselva i Sør-Troms. Stedet ble valgt fordi man kjente de biologiske systemene til sjørøye, ørret og laks i vassdraget.

Ved forsøksstasjonen skulle man samordne oppdrettsforsøk og laboratorieeksperimenter med feltundersøkelser i vassdraget.

Fotografiet viser forskerne Hans Nordeng og Per Bratland mens de utfører befruktning av røyerogn. Er det norgesglass som fungerer som prøverør?

Røyetypene ble befruktet hver for seg. Rogn ble deretter sendt til en forsøksstasjon på Voss. Etter oppdrett der ble salangenrøye merket og sendt videre til Senja. Der ble de sluppet ut i Vardneselva.

Formålet var å teste feromonhypotesen for fiskens hjemorientering. Denne hypotesen postulerte at den voksne laksen fulgte duftstoffer (feromoner) fra utvandrende laksesmolt.

Fiskene ble registrert i felle i utløpselva for å se hvilket hjemsted de valgte etter vandringen i sjøen – Salangen eller Senja.

Fakta

Dette er en blogg fra Museet for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Se alle innleggene her

Bratland og Nordeng arbeidet sammen i en årrekke. De var også ansvarlige for forsøksstasjonen på Voss. Den stod ferdig i 1960 under Biologisk institutts eierskap. Studiene var epokegjørende.

Vi har fotografier som viser forskerne i arbeid gjennom om ulike prosjekter over en tyveårsperiode, også i farger.

I likhet med mange fargefotografier fra perioden har også bildene fra Hans Nordeng endret koloritt over tid. Vi vet ikke alltid hvem som har vært fotograf, men mange viser sans for komposisjoner og gode motiver – en kvalitet i seg selv.

Nordengs kone Aase er med på en god del av fotografiene. Hun var en sentral støttespiller i arbeidet.

Tekst: Bjørn V. Johansen