Image
Studenter på tur til NMBU

Lektorstudentene på tur til NMBU

Fredag reiste våre studenter på 4. semester i lektorprogrammet i realfag på tur til NMBU for å løfte blikket fra fagbøkene og se nærmere på hva den mellommenneskelige delen av lektorkompetanse innebærer og hvordan vi kan arbeide for å utvikle denne.

På NMBU fikk de en varm velkomst av ca. 20 studenter og 5 ansatte på NMBUs lektorutdanning. Studentene fikk høre litt om likheter og forskjeller mellom de to universitetene, de fikk reflektere over sin «lektoridentitet», og de snakket med hverandre om hvorfor de hadde valgt lektorutdanning i realfag.

«Hva må du kunne for å være en god realfagslærer?»

NMBU stilte med lunsj og praten gikk livlig. Etter lunsj var det tid for å gå dypere inn i lærerrollen. «Hva må du kunne for å være en god realfagslærer?» Studentene fikk tenke selv før de fikk informasjon om  UiOs forskning på nettopp denne problemstillingen i prosjektet ReleKvant Kompetanse.

UiO har valgt å legge seminaret til 4. semester. Da har lektorstudentene vært ute i sin første praksis og kjent på «virkeligheten» der ute i klasserommet. Dessuten har de mange MN-fag de fem første semestrene på lektorutdanningen, og det er viktig for oss å bidra til å styrke deres lektoridentitet oppi alt det disiplinfaglige.

MSHRL – Møtt, Sett, Hørt, Respektert og Likt

– Hva gjør du når du tenker at du skal være verdens beste lærer, men møter elever som du kjenner at det vanskelig å like? Ilan Dehli Villanger, ved ForVei – MNs veiledningstilbud for studenter, har studentenes fulle oppmerksomhet når han går gjennom metoden og verdigrunnlaget i MSHRL – Møtt, Sett, Hørt, Respektert og Likt. Det mangler ikke på engasjement når han spør om hvordan de reagerer hvis de møter noen som de føler at ikke liker dem. Hva skjer med deg da? Hvordan øver vi på MSHRL?

Victoria Haynes, også ved ForVei, tar oss videre til elevenes verden og de konfliktene som kan oppstå mellom sosiale roller og elevrollen. Kan «partyløven» tillate seg å være pliktoppfyllende i mattetimen, eller vil det ødelegge imaget? Med henvisninger til både realityserien Ex on the Beach og filmen Sister Act fra 90-tallet belyser hun utfordringene som lektorstudentene kan møte i sin profesjon. 

Dagen avsluttes med at NMBUs linjeforening «La stå!» tar med UiO-studentene på omvisning på campus. Solen titter fram som på bestilling, og vi håper at dette kan være spiren til et samarbeid mellom NMBU og UiO der vi kan lære av hverandre og gi studentene lektorfaglig påfyll og en opplevelse av hvor viktige de er for fremtidens skole.

Gruppebilde av studenter fra NMBU og UiO.
Ordsky fra oppgaven "Tre ord som beskriver
denne dagen for deg".

 

 

 

 

 

 

«Samtaleverktøy for den gode samtalen»

Dag 2 handlet det om «Samtaleverktøy for den gode samtalen». Lektorstudentene skal ut i en profesjon der de skal ha samtaler med elever og elevenes foresatte, og kollegaer og ledelse på skolen.  De øver på å bruke MSHRL aktivt, hvordan stille åpne spørsmål, hvordan bruke skalaspørsmål og at stillhet kan være en god ting.  

En hel dag med trening på samtaleteknikker tar på.  Klokken halv tre kommer bussen og tar studentene ut av vinterland og tilbake til byen. Lørdagskvelden venter, og mon tro om ikke kunnskap fra dette seminaret kan ha stor verdi på hjemmebane også.

Ilan innleder dag 2.
Lektorstudentene Tor Eivind Folden og Priscila Kohler
trener på å stille åpne spørsmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ble du nysgjerrig på MNs overordnede læringsmål for lektorprogrammet i realfag? Her er de: 

Overordnede læringsmål

En realfagslektor fra UiO er  

Faglig sterk;
Har bredde- og dybdekompetanse i undervisningsfagene. Kan se fagene i sammenheng med andre fagområder. 

Solid på klasseledelse;
Er tydelig og inspirerende og med evne til å skape et høyt læringstrykk. 

Opptatt av FoU i skolen; 
Har gjennom utdanningen fått en basis for livslang læring og bruker sin FoU-kompetanse til å reflektere over og utvikle egen undervisning, arbeide i team og bidra til utvikling av skolen.  

Medmenneskelig;  
Har evne til å få elevene til å vokse både faglig og som hele mennesker.

Vil du ha flere forskningsnyheter om utdanning, realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt