Image
Datalinjer med satsingspunkter energi, fisk og helse.

Foto: Colourbox, montasje: UiO

Oslo Science City – Norges første innovasjonsdistrikt

Norges første innovasjonsdistrikt er lansert, og jeg hadde gleden av å holde mitt første innlegg om dScience – et av Universitetet i Oslos viktige nye bidrag i utviklingen av Oslo Science City.

– Vi har et sterkt fundament for å etablere landets første innovasjonsdistrikt, og når vi nå skal utvikle dette videre, må vi ta med oss erfaringene som viser hva som kjennetegner et velfungerende økosystem for innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser, slo administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye fast under dagens lansering av Oslo Science City.

København har Copenhagen Science City, London har Knowledge Quarter og Boston har Kendall Square. Nå er Oslo Science City lansert, et partnerskap mellom noen av Norges ledende kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og Oslo kommune. Ambisjonen er at Oslo Science City skal utvikles fra å være Norges mest kunnskapstette område til å bli et verdensledende innovasjonsdistrikt.

Oslo Science City har et stort potensial når det gjelder å utvikle nye arbeidsplasser, drive fremtidsrettet verdiskaping og bidra sterkt til bærekraftig omstilling, både nasjonalt og globalt. Som et stort, internasjonalt ledende forskningsintensivt universitet har vi en stor plass i utviklingen av Oslo Science City. Våre fremragende forskere i bredden av vitenskapene og våre kraftfulle tverrfaglige tilnærminger til store globale utfordringer vil være en grunnmur i Oslo Science City, slik andre ledende universiteter er det i Copenhagen Science City, Knowledge Quarter og Kendall Square.

Statsminister Erna Solberg var blant tilhørerne da Morten Dæhlen talte under åpningen av Oslo Science City.

Sammen med representanter fra forskningsinstituttene, entreprenørene og næringslivet var jeg så heldig å bli invitert til å fortelle hva vi som universitet kan bidra med for å gjøre Oslo Science City til en slagkraftig suksess.

Vårt aller ferskeste bidrag, dScience – senter for data- og beregningsvitenskap, utvikles i tråd med ambisjonene for Oslo Science City. dScience skal være en pulserende møteplass i hjertet av innovasjonsdistriktet. Her skal studenter, forskere, representanter fra instituttsektoren, næringsliv, klynger og offentlig sektor møtes, både fysisk og digitalt, for å forme fremtiden.

Under følger min tale til forsamlingen. Til stede var statsminister Erna Solberg, byrådsleder Raymond Johansen, eiere og interessenter av Oslo Science City.

----------------------------------

Havnasjonen Norge skal leve av friske og produktive havområder.

Energinasjonen Norge skal produsere, distribuere og leve av fornybare energiressurser.

Velferdsnasjonen Norge skal ha et kunnskapsrikt og effektivt helsevesen.

Kunnskapsnasjonen Norge skal forvalte og utvikle våre menneskelige og digitale ressurser.

En bærekraftig samfunnsutvikling må hente kunnskap i hele den vitenskapelige bredde.

I alle deler av samfunnet – i alle deler av vitenskapene – er og blir data og beregninger stadig viktigere.

  • Dette handler om å forstå data
  • Det handler om å representere kunnskap
  • Det handler om maskinlæring/dyplæring
  • Det handler om intelligent utvikling av kunstig intelligens
  • Det handler om å håndtere usikkerhet
  • Det handler om å forstå fenomener, enten de er en del av naturen eller skapt av oss mennesker
  • Det handler om å forstå og ta vare på menneskene og den kloden vi lever på, og enda mye mer ...
  • ... og det handler om å omsette kunnskap og kompetanse til lønnsomme arbeidsplasser.

Mange forskere ved Universitetet i Oslo arbeider med dette.

Nå samles disse på tvers av fag, forskningsgrupper og enheter i et nytt senter som har fått navnet dScience. 

Dette senteret blir stort fra dag én, og vil vokse i årene som kommer, men hva skal dette senteret gjøre som vi ikke gjør i dag?

Det korte svaret er: mye! Her kan jeg bare gi noen eksempler.

I Oslo Science City skal dScience utvikle samhandlingsarenaer for etablering av nytt næringsliv.

I Oslo Science City skal dScience bygge samhandlingsarenaer der etablert næringsliv, enheter i offentlig sektor og forskningsinstitusjoner skal møtes for å utvikle kunnskap og skape fremtidens produkter, tjenester og løsninger.

Disse møteplassene skal både være fysiske og digitale.

Sammen med partnere skal dScience etablere nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og ikke minst deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling.

Ved Universitetet i Oslo er vi godt i gang på mange områder, blant annet innen helse, energi og hav. Vi skal gi Norge effektiv tilgang til høykvalitets digitale ressurser.

dScience skal drive kunnskapsutvikling i den internasjonale forskningsfronten.

dScience skal bidra til å utvikle morgendagens arbeidskraft – kunnskapsrike, kreative, lærende og samhandlende mennesker som systematisk arbeider for en bærekraftig fremtid for alle.

dScience skal bygge broer mellom grunnleggende langsiktig forskning og resten av samfunnet, som for eksempel Architect Greenhouse, utviklet av DnB og Universitetet i Oslo – et fruktbart samarbeid som kombinerer videreutdanning og forskning.

Følg med, om kun kort tid åpnes dørene til dScience – til Norges største satsing på forskning og utdanning innen data science og beregningsorientert vitenskap.

Du kan se hele arrangementet i sin helhet i opptak her.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt