Image

To dager i Arendal

Hva er fremtiden for forskning og utdanning i Norge? Hvilken kunnskap vil være avgjørende for at vi lykkes i det grønne skiftet? Og hvilken industri blir «den nye oljen»?

De to dagene jeg tilbrakte ved Arendalsuka var både verdifulle og provoserende, inspirerende og utfordrende. Dagsorden for årets festival var tydelig og traff rett i kjernen av fakultetets virksomhet. Christian Chramer (Områdedirektør kommunikasjon, NHO) oppsummerte det best ved et romfartseminar arrangert av Kongsberg Gruppen: «Tema for Arendalsuka er energi, bærekraft og kloke hoder».

Innledningsvis hørte vi på et seminar i regi av CONNECT – Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium med tema Nøkkelen til bedre kreftbehandling er samarbeid. Her diskuterte ulike bidragsytere hvordan helsevesenet og legemiddelselskapene kan samarbeide for å utvikle målrettet kreftbehandling.

Vi løp videre til toppen av Arendal, der Kongsberg Gruppen hadde invitert til et seminar om romfartsindustrien i Norge: Romfart - en vekstindustri for Norge. Seminaret hadde det desidert beste lokalet i Arendal, inne i en lavvo der vi også ble servert hjemmelaget samisk mat av verdensklasse.

I lavvoen under Kongsberg Gruppens foredrag.

Ettermiddagen bød på en debatt i regi Akademikerne med tema Kjønnsforskjeller i høyere utdanning: hvorfor, hva har det å si, og hvordan fikser vi det?. Prorektor Åse Gornitzka deltok i debatten, som gikk høyt og lavt men var svært interessant med tanke på de utfordringer vi har ved vårt fakultet. Det var uenighet i panelet, men en ting er sikkert: mangfold er en viktig ressurs – det inkluderer også god kjønnsbalanse.

Vi avsluttet dagen med Abelias debatt Agenda Omstilling: Hva skal til for å knekke den norske omstillingskoden?, og ikke overraskende står kunnskapsutvikling helt sentralt hvis Norge skal lykkes med den omstillingen som blir nødvendig.

Neste dag startet vi med to arrangementer om kvantedatamaskiner, først IBMs samtale Er Norge klar til kvantespranget?, etterfulgt av Simulas seminar Kvantedatamaskinen - fra hype til virkelighet. Dette er et felt som krever omfattende grunnforskning for å realiseres, der forskere ved vårt fakultet har en viktig rolle bl.a. ved Gemini senteret Quantum Computing i samarbeid med NTNU og SINTEF med Simula som assosiert partner.

Før jeg hastet hjemover deltok jeg i en paneldebatt i regi av DigitalNorway og OsloMet med tema Hvor skal norske virksomheter sende sine ansatte for kompetanseutvikling?. Mitt hovedbudskap var at det er naturlig at høyere utdanningssektor får en nøkkelrolle for livslang læring hvis samfunnet ønsker å finansiere deler av dette, men at det vil kreve tilrettelagte rammebetingelser med langsiktig horisont tilpasset akademias organisering og kultur.

Torsdag arrangerte de Matematisk-naturvitenskapelige fakultetene ved UiO og UiB i samarbeid seminaret Morgendagens realfagsutdanning - Kunnskap for en bærekraftig fremtid, med innlegg fra våre forskere, Tekna og debattdeltagere fra LO, Civita og Abelia. Det ble en stor suksess – vi vil satse på å arrangere flere møter på tvers av akademia, industri og fagforeninger til neste år!

Årets Arendalsuke har vært en fin arena for å diskutere framtiden til forskning og utdanning i Norge, og for å utveksle erfaringer, planer og håp for Norges framtid.

Jeg ser allerede fram til neste år!