Image
Lege setter vaksine i armen på jente.

Vaksinemotstand regnes av WHO som en av de største truslene mot folkehelsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vaksinefrykt sprer seg som en epidemi

Beskjeden er tydelig; vaksiner redder liv og er det tiltaket som har fått størst betydning sett i helsesammenheng. Samtidig har WHO (World Health Organization) nylig publisert en liste over de ti fremste truslene mot den globale helsen i 2019. Her er vaksinemotstand plassert sammen med globale trusler som sårbare levekår, HIV og global oppvarming. Det er tydelig at dette må tas på alvor.

Artikkelen er skrevet av Therese Bang

Therese Bang er bachelorstudent ved Institutt for biovitenskap. Artikkelen er skrevet som en del av formidlingskurset MNKOM.

Linnea er som de fleste andre syvåringer. Full av energi, prater som en foss og vil helst se på barne-TV opp ned i sofaen. Hun ser ut som en hvilken som helst syvåring, men da hun var to år gammel skjønte foreldrene at noe var galt. Hun sluttet å puste. Ikke en gang. Ikke to ganger. Men hvert kvarter i flere uker.

Det tok lang tid, men til slutt fant legene ut at hun hadde Primær Cilie Dyskinesi, en svært sjelden og alvorlig lungesykdom. Sykdommen gjør at Linnea mangler flimmerhårene i slimhinnene, noe som gjør henne spesielt mottakelig for sykdommer. Hvis Linnea tar vaksiner, kan det være like farlig som sykdommen som vaksinen skal beskytte mot.

«Jeg vi ikke gjøre barnet mitt sykt ved å vaksinere det»

Da Linnea skulle begynne i barnehagen, måtte foreldrene hennes ta helt spesielle forholdsregler. Var alle de andre barna i barnehagen vaksinert? Det viste seg at et par av barna ikke var vaksinert, og foreldrene ga de ansatte instrukser om at Linnea ikke kunne omgås disse barna. Hun kunne jo bli alvorlig syk. Greit, dette lot seg gjøre, men foreldrene ble møtt med kvasse kommentarer og møtte lite medfølelse hos familiene som ikke hadde vaksinert barna sine.

Hva er vaksinemotstanderne så redde for?

Det er komplekse grunner til at folk frykter vaksiner. Skeptikerne peker blant annet på at myndighetene tjener penger på at folk blir syke, et påstått kvikksølvinnhold, uønskede bivirkninger og at en tilfører kroppen «noe som ikke skal være der». Samtidig gjør internett det enklere å spre falsk informasjon, samt at motstandere ofte baserer sine konspirasjonsteorier på enkeltstudier. I Storbritannia har legen Andrew Wakefields påstander om at vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder kan forårsake autisme, ført til sterk vaksineskepsis. Det ble avdekket juks i Wakefields studie, men likevel er denne teorien fortsatt et av de fremste argumentene hos skeptikerne.

Å leve i en antibac-flaske

Familien til Linnea har ufrivillig måttet få støv på hjernen, og i hjemmet må alt være hyper-sterilt. Huset kan sammenliknes med smitteisolatene i Wuhan. Uønskede bakterier og virus som folk flest ikke påvirkes av, kan potensielt være livsfarlige for Linnea, og dette har hun fått kjenne på. Linnea fikk den første vaksinen i vaksinasjonsprogrammet, noe som førte til to uker på sykehus. Bivirkningene fremprovoserte nye anfall, og hun kan derfor ikke ta vaksiner, men det er én ting som kan hjelpe Linnea med å unngå å få disse farlige sykdommene.

Flokkimmunitet

Når 95 prosent av befolkningen har vaksinert seg mot en sykdom, vil det være få personer igjen som er mottakelige for smitte. Dette kalles flokkimmunitet og betyr at så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

Gjennom vaksinasjon hindrer man derfor spredning av sykdom i befolkningen og beskytter de med særlig nedsatt immunforsvar, ulike allergier eller andre sykdommer som gir nedsatt immunforsvar. Vaksinasjon handler derfor ikke bare om å beskytte deg og dine mot sykdom, men i like stor grad om å ta et felles ansvar for hele befolkningen.

Vive la France

Å unngå uvaksinerte familier i lokalmiljøet skulle vise seg å gå overraskende fint. Det var i sommerferien til Frankrike det skulle gå galt. Familien hadde undersøkt om det var kartlagt nye utbrudd av de aktuelle sykdommene, uten at det ble funnet noen rapporterte forekomster. Frankrike kunne by på behagelige temperaturer, kappkjøring i vannsklia og ny rekord i isspising. En alle tiders ferie. Det hele skulle snu da Linnea en dag våknet med kraftig feber og et stygt utslett som preget huden. Hun ble hastekjørt til sykehuset.

Hvorfor utbrudd av sykdommer en vaksineres mot er en nyhet

Det skulle vise seg at Linnea var blitt smittet av meslinger. Den svært smittsomme og dødelige sykdommen har i lang tid vært sett på som utryddet i vestlige land, men WHOs rapport fra 2019 viste en økning på 30 prosent av forekomster av meslinger i Europa sammenliknet med 2018. I USA ble det i 2019 rapportert om det høyeste antallet smittetilfeller på 25 år. Sammen med mangelfulle vaksineprogrammer er vaksinemotstand listet som en av hovedårsakene. Dette er skremmende.

Første skoledag etter sommerferien skulle alle elevene i klassen til Linnea fortelle om hva de hadde gjort i ferien. Linnea rakk opp hånden og svarte «jeg fikk en sykdom som gjorde at jeg så ut som en leopard». Hun var en av de heldige.

Kilder:

WHO: Ten threats to global health in 2019

WHO: Measles and Rubella Surveillance Data

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt