Image
Reagensrør

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Farlig bruk av kromsyre i skolen

Kromsyre er forbudt å bruke uten spesiell tillatelse fra Miljødirektoratet. Likevel blir det stadig benyttet i kjemiklasserom over hele landet.

Artikkelen er skrevet av Henrik Tangen

Henrik Tangen er masterstudent ved Kjemisk institutt. Atikkelen er skrevet som en del av formidlingskurset MNKOM.

Som utallige ganger før går læreren inn i klasserommet. Der fyller seks avtrekksskap den ene veggen. Langs seks rader sitter elevene to og to. Hver pult har en vask. Alle elevene har hver sin avtrekksarm. Ei jente har plassert avtrekket på hodet. Hun later som hun er hos frisøren.

Læreren er litt nervøs. Han har sikkert gjort forsøket over 30 ganger tidligere, men akkurat dette forsøket er alltid spennende. Greier elevene å ta de rette sikkerhetsmessige forhåndsreglene?

Forsøket burde vært byttet ut for lenge siden, men foreløpig finnes det ingen gode alternativer. Læreren mener det er sunt å jobbe med kjemikalier elevene må vise stor respekt for, men de burde ikke være så farlige.

Oransje, grønt og skummelt

I Kjemi 2 på videregående har lærebøkene i mange år anbefalt en bestemt laboratorieøvelse for oksidasjon av alkoholer. Det betyr å gjøre alkoholer om til for eksempel syre. Alkoholen skal reagere med kromsyrereagens, eller bare kromsyre, for å oksidere. Kromsyre er oransje og flott, og når reaksjonen skjer, blir løsningen grønn. Øvelsen er ment å fange interesse, for det er mye spennende som skjer, forsøket skal også gi godt læringsutbytte. Det er likevel en faktor ved dette som har kommet mer og mer frem i det siste: Kromsyre kan være kreftfremkallende.

EU-direktivet REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), er et regelverk for håndtering av kjemikalier i EU og EØS. Kromsyre står på REACH sin autorisasjonsliste. Bedrifter må derfor søke om særskilt godkjenning for å bruke stoffet. Dette gjelder også for skoler.

 Klar, ferdig, oops

Elevene har fått lekse. De skal skrive ned sine tanker rundt sikkerhetstiltak som må iverksettes. Læren puster lettet ut, alle har tenkt gjennom sikkerheten nøye, og forsøket kan begynne. Elevene går sammen i grupper på tre og gjør seg klare ved hvert sitt avtrekksskap. De tar på frakker, briller og hansker, og det ser ut til at alle viser respekt for kjemikaliene. Kromsyren deles ut, og forsøket settes i gang.

«Oops» kommer det fra en elev. Læreren snur seg raskt mot lyden. En gutt har en oransje flekk på hansken. «Det går bra. Det er derfor vi har hansker», sier læreren og viser hvordan man skal ta av seg hansken. Eleven gjør som han får beskjed om og tar på nye. «Husk at det ikke er spesielt farlig for dere som gjør dette én gang. Grunnen til at skolene skal slutte med dette forsøket, er at lærerne ikke skal stå i dette år etter år.»

En annen mulighet

Skoleforskere jobber med å lage et nytt forsøk som er litt tryggere. Det er faktisk mulig å gjøre noe tilsvarende, men i stedet for å bruke kromsyre, simpelthen slippe oksygengass ned i en løsning.

Forsøket gikk bra i år også. Ingen elever ble sendt på sykehus. Læreren greier ikke la være å tenke at det er kun et spørsmål om tid.