Image
Logotegning i rosa av big data.

Norge trenger flere år med «digitalt liv»

Med nærmere 40 prosjekter i porteføljen har Senter for digitalt liv Norge, siden starten i 2016, løftet bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon i Norge.

Med NTNU, UiB og UiO som vertskap er Senter for digitalt liv Norge (DLN) et nasjonalt senter med deltagere fra mange institusjoner i tillegg til vertsinstitusjonene, blant annet Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, SINTEF, NMBU, UiS og UiT. Senteret har eksistert i snart fem år og har bygget opp en imponerende portefølje av aktiviteter på tvers av fag, fagmiljøer og institusjoner.

Senteret søker nå Norges forskningsråd om videre støtte, noe jeg ser frem til å se resultatene av. I den anledning er det viktig å nevne at senteret blir, om mulig, enda mer nasjonalt når flere institusjoner enn de tre opprinnelige vertsinstitusjonene i neste runde blir fullverdige medlemmer av senteret.

Samhandling på tvers av fag og fagmiljøer

Senteret er organisert som et ledelses- og nettverksprosjekt som inkluderer en forskerskole og et antall forskningsprosjekter. Et viktig formål med senteret er samhandling og læring på tvers av prosjekter og institusjoner, herunder utvikling og bruk av felles bioteknologiske løsninger på tvers av vitenskapelige problemstillinger. Digital bioteknologi kan sies å være en slags fellesnevner for senterets virksomhet, derav navnet «digitalt liv». I årsrapportene kan du lese mer om senteret og alle prosjektene.

Deltakere på forskerskolen 2019. Foto: DLN

Forskerskole

En viktig del av Senter for digitalt liv Norge er forskerskolen, og i høst, i månedsskiftet august-september, arrangerer senteret den fjerde årlige forskerskolekonferansen. Denne typen arrangementer er selvfølgelig viktige for utveksling av faglige erfaringer og synspunkter knyttet til pågående forskningsarbeider, men de er kanskje enda viktigere for bygging av livslange faglige og sosiale relasjoner på tvers av fagmiljøer og institusjoner.

En fersk nyhet fra senteret er også et transdisiplinært emne i bioteknologi for PhD-studenter og postdoktorer. Søknadsfristen for å kunne delta på dette kurset er 12. juni, så her er det bare å melde seg på.

Noe for andre områder?

Det har vært spennende å følge Senter for digitalt liv Norge siden fødselen for om lag fem år siden og det blir enda mer spennende å følge senteret i årene som kommer. Samhandlingsmodellen som senteret har utviklet, bør også studeres av andre med store planer for brede nasjonale satsinger!

Les mer om Digitalt Liv Norge på Titan.uio.no:

Bakterier – de nye superheltene

– Du har fått time hos den digitale doktoren