Image
Utklipp fra avissaker om penger til forskning og utvikling.

Rot med begreper (og tall)!

Hvorfor leser jeg stadig vekk at forskning og utvikling (FoU) omtales som forskning? Er det slurv eller manglende forståelse for hva forskning er, hva utvikling er og hva sammenhengen mellom forskning og utvikling er?

I Dagens perspektiv kunne vi for noen uker siden lese denne fete overskriften: «Google forsker 4 ganger mer enn hele Norge samlet». Bruken av tall og begreper i teksten som følger denne overskriften er presis nok, men overskriften er interessant. Bakgrunnen for påstanden er målinger som sier at Google bruker fire ganger så mye ressurser som Norge på forskning og utvikling (FoU), altså ikke bare på forskning slik overskriften antyder. (Presisjonsnivået på disse målingene kan også diskuteres, men det er ikke poenget her.)

At Google bruker mye på utvikling vet vi, men utvikling er ikke forskning. Etter det jeg vet, finnes det ikke statistikk som kun måler forskningsinnsatsen til selskaper, så vi vet strengt tatt ikke hvor mye Google bruker på forskning. Overskriften skaper enten et inntrykk av at Google bruker hinsides mye penger på forskning eller at Norge bruker pinlig lite penger på forskning. Begge deler er feil.

Vanlig rot

Denne måten å rote med begreper på, som i sin tur gir en feil fremstilling av FoU-statistikk, er ganske vanlig, og da Khrono skulle presentere en budsjettlekkasje, skjedde det igjen.

Khrono publiserte en artikkel med en overskrift som sier at Norge vil øke forskningsinnsatsen med 5 prosent i 2021. De skrev videre i ingressen at «....i statsbudsjettet for 2021 kommer det 40,9 milliarder til forskning». Du verden, tenkte jeg! Hva skjer?

For meg landet dette ganske raskt da Khrono tok seg litt inn ved å skrive følgende i selve teksten: «.....i statsbudsjettet for 2021 forslår regjeringen å bruke 40,9 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU)», altså ikke bare forskning. En betydelig andel av disse midlene, inkludert en betydelig andel av økningen, kommer altså til å bli brukt på utvikling. Men så skriver Khrono følgende: «Det betyr at forskningsbudsjettene har økt med 55 prosent siden 2013». 

Forskningsbudsjettene har neppe økt

I det store bildet er det ikke grunnlag for å klage på Norges satsing på forskning de siste 20-30 årene, men forskningsbudsjettene har definitivt ikke økt med 55 prosent siden 2013. De siste seks-sju årene har bevilgningen til forskning, og særlig grunnleggende langsiktig forskning, sannsynligvis gått noe ned, i all hovedsak på grunn av ABE-kuttene.

Er denne rotingen med begreper (og tall) slurv, eller er det en manglende forståelse av hva forskning er, hva utvikling er og hvordan forskning og utvikling henger sammen? Dette rotet er kanskje ikke så veldig alvorlig i seg selv, men det som kan være alvorlig, er at denne høyst vanlige feilbruken av begreper (og tall) over tid kan skape et inntrykk av at Norge bruker mye mer penger på forskning enn hva vi faktisk gjør.

Og det renner inn...

Jeg har her brukt to konkrete eksempler fra henholdsvis Dagens Perspektiv og Khrono, men dette fenomenet er ganske vanlig. Mens jeg satt og skrev dette innlegget dukket denne artikkelen opp. Her brukes kun ordet forskning når det refereres til Norges satsing på forskning og utvikling (FoU). Og før jeg fikk lagt dette ut på bloggen, skjedde det igjen. Med forbehold om at statsråden er sitert feil, sier han i Khrono at Norge skal bruke 40,9 milliarder på forskning i 2021. Det Regjeringen faktisk har gjort, er å foreslå at Norge skal bruke denne summen på forskning og utvikling i 2021. Det er bra, men alle må være klar over at kun en andel av dette går til forskning.

Jeg vet ikke hva denne rotingen med begreper faktisk betyr, men jeg er redd det kan skape noen oppfatninger som ikke stemmer overens med virkeligheten!

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt