Image
Colourbox

Tvillingtransformasjonen

Digitalisering omformer samfunnet. Det grønne skiftet vil også omforme samfunnet.

EU kaller kombinasjonen av disse to transformasjonene for «the twin transition». Det er ganske opplagt at disse to transformasjonene henger sammen. Hva handler dette om og hvordan bør denne tvillingtransformasjonen utvikle seg i årene som kommer?

Jeg har engasjert meg i disse spørsmålene en god stund og i tiden som kommer skal jeg lede et utredningsarbeid som vil forsøke å finne noen svar. Forskere fra hele Europa skal delta. Vi skal beskrive koblingen mellom det digitale og det grønne, og hvis alt går som planlagt skal vi også komme med noen sterke anbefalinger. Blir dette bra har vi et godt håp om at myndighetene i Europa og her hjemme vil lytte. Men rapporten kommer også til å være en beskjed til oss selv, både fordi vi alle må bli «grønnere» og fordi forskningsintensive universiteter som Universitetet i Oslo (UiO) må spille en viktig rolle i den kunnskapsutviklingen som er nødvendig for tvillingtransformasjonen. Planen er at rapporten skal publiseres i september 2022.

Arbeidet med rapporten gjøres i regi av The Guild, som består av 21 forskningsintensive universiteter fra 16 land i Europa. UiO er et av disse universitetene. The Guild fungerer også som UiOs EU-kontor. Når pandemien etter hvert slipper taket skal jeg i noen korte perioder oppholde meg hos The Guild i Brussel. Vi kan gjøre mye i Norge, men vi kan ikke gjøre dette alene. Europa kan!

Det er selvfølgelig for tidlig å si noe om hva som kommer ut av dette arbeidet, men etter noen ukers lesing (og litt skriving) kan jeg med trygghet si at dette er veldig interessant. Jeg håper og tror at resultatet av arbeidet også kan bli viktig når ny forsknings- og utdanningspolitikk skal utformes i årene som kommer.

Ny kunnskap må utvikles for en vellykket grønn omstilling og en stor andel av denne kunnskapsutviklingen vil være innen det digitale området. Videre vil fremskritt innen det digitale området være helt avgjørende for det grønne skiftet. Det er ikke uten grunn at EU kaller dette for «the twin transition», men vet vi egentlig nok om hva det vil innebære? Det skal vi forsøke å finne ut av i ukene og månedene som kommer. Jeg gleder meg og se ikke bort i fra at jeg slipper noen godbiter her på bloggen i ny og ne!