Image
Foto: Eivind Torgersen

Erna Solberg, Sunniva Siem og Solveig Kristensen. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Erna Solberg på MN-fakultetet

Dagen etter påskeferien fikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet besøk av selveste Erna Solberg! Det ble en morsom dag med flotte presentasjoner, en liten omvisning og gode diskusjoner. Tema for dagen var forskning og utdanning ved fakultetet, der tverrfaglighet, grunnforskning og bærekraft sto i fokus.

Vår tidligere statsminister satt av en lang formiddag til oss, før hun gikk i møte med rektoratet og studenter fra UiO. Med seg hadde hun Kari-Anne Jønnes fra Utdannings- og forskningskomiteen ved Stortinget og deres politiske rådgivere Jenny Clemet von Tetschner og André Almås Christian.

Etter en overordnet presentasjon av vårt fakultet ble tverrfaglighet og digital kompetanse i utdanningene løftet frem av Anders Malthe-Sørensen som leder vårt Senter for fremragende utdanning CCSE - Center for Computing in Science Education.  Deretter fikk vi løpende presentasjoner fra fire av fakultetets finalister til Senter for fremragende forskning (SFF):

  • Klimaendringer: konsekvenser og løsninger ved Trude Storelvmo fra Institutt for geofag
  • Hydrogen - helt sikkert! ved Truls Norby fra Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi
  • Havgenomet - et framtidsscenario ved Kjetill Sigurd Jakobsen fra Institutt for biovitenskap
  • Kjernefysikk: fra energikilde til kreftmedisin med omvisning på syklotronlaboratoriet ved Sunniva Siem fra Fysisk institutt

I diskusjonen som fulgte viste våre politiske gjester stort engasjement og høy kunnskap om vår sektor. Betydningen av å utdanne norske ph.d.-kandidater ble løftet frem, i tillegg til det økende behovet samfunnet har for tilbud om livslang læring. Vi tar med oss budskapet i vårt videre arbeid med å utvikle fakultetet!

Dette møtet er et ledd i å utvide kontaktflaten vår mot politisk ledelse og næringsliv og samfunnet for øvrig. Å møte politikere og andre samfunnsaktører på denne måten er viktig for å synliggjøre fakultetet og de kvalitetene vi har både når det gjelder forskning og utdanning, som et grunnlag for dialog og samarbeid.

Tusen takk til alle som bidro med å gjøre dette til en viktig og minnerik dag!