Image
UiO

Foto: Jarli & Jordan / UiO

REAL Undervisning - en kick-start på semesteret

Tema for årets REAL Undervisning er "undervisning for bærekraft".

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en ganske unik tradisjon med å samle alle undervisere til et felles seminar i starten av hvert semester. REAL Undervisning skal være en møteplass for undervisere og ansatte som er opptatt av undervisning fra alle deler av fakultetet, med mål om å utvikle god undervisning og et inspirerende læringsmiljø i samarbeid med hverandre.

Tema for årets REAL Undervisning, som går av stabelen torsdag 18. august, er «undervisning for bærekraft». Bærekraft er et gjennomgående tema i fakultetets forskning, undervisning og strategier. Mange av studentene våre har også kommet til oss nettopp for å få kunnskap til å møte samfunnsutfordringer og bidra til en bærekraftig utvikling.  

Undervisning for bærekraft handler om mer enn å formidle kunnskap om utfordringer knyttet til klima, natur, helse og ressursbruk. I bunn og grunn ønsker vi å utdanne studenter som både har kunnskap og evne til å ta den i bruk. Dette handler om det vi noen ganger kaller «generiske ferdigheter», som formidling og kildekritikk, og om å kunne forstå hvordan ens eget fag er del av en større kontekst. Et trygt og støttende undervisningsmiljø er en forutsetning for å kunne utvikle disse ferdighetene.

Vi gleder oss til å kunne møtes igjen til et fysisk seminar og en inspirerende start på semesteret!

Det er ikke for sent å melde seg på - se program og påmelding her: