Image
figur1

Figur 1: Perspektiv over betydningen av Data Science og Computing ved UiO (Dahl et al. 2019).

Nå etablerer fakultetet Senter for data science og computing

Fakultetsstyret vedtok før sommeren å etablere et senter for data science og computing. Senteret skal bygges for å understøtte internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning. Denne nyetableringen blir svært viktig i arbeidet med å styrke fakultetets posisjon som et fremragende europeisk forskningsintensivt fakultet og realisere vår strategi: Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Realfag og teknologi mot 2030.

Datavitenskap (Data Science) og beregningsorientert vitenskap (Computational Science) er sentrale områder der fakultetet satser og har sterke fagmiljøer på tvers av fagdisipliner og enheter. Forskere fra samtlige av fakultetets ni institutter har rapportert at dette er viktige områder for deres forskning (Dahl et al. 2019). Feltet er omfattende, og har i realiteten betydning for alle fagområder ved UiO (figur 1).

Fredag 27. september møttes over 60 av fakultetets forskere og ledere til Kick-off seminar for etableringen av senteret. Innledningsvis presenterte instituttleder ved Matematisk institutt Geir Dahl arbeidet med grunnlagsdokumentasjonen som han har ledet. Deretter fikk deltagerne to internasjonale inspirasjonsforedrag av professor i statistikk Idris Eckley, ved Data Science Institute, Lancaster University, og professor i astrofysikk Ofer Lahav, ved Centre for Doctoral Training in Data Intensive Science, University College London. De ga et flott oppspill til professor i statistikk Arnoldo Fregessi, senterleder ved Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), og professor i teoretisk kjemi Trygve Helgaker, senterleder ved Hylleraas-senteret, som ga oss sine betraktninger knyttet til visjoner og muligheter for det nye senteret. Som en avslutning på innledningene slapp instituttlederne til med sine kommentarer og tanker.

Deretter diskuterte deltagerne hvilke muligheter det nye senteret kan gi for etablering og videreutvikling av metodeorientert forskning og applikasjonsorientert forskning, samarbeid med eksisterende sentere ved UiO, strategisk samarbeid med eksterne partnere - spesielt med tanke på økt ekstern finansiering, organisering og etablering av det nye senteret, og hvordan senteret kan bidra til utvikling av eksisterende utdanning og innovative nyetableringer.

Innspillene fra seminaret tas nå inn i det videre arbeidet med etableringen av senteret.  Innledningsvis skal det på plass en kjernegruppe (hub) og sentrale noder ved noen av instituttene. Forskningen vil ha hovedfokus i denne fasen. Deretter er planen å utvide med flere instituttnoder ut over kjerneområder, og inkludere en tydelig plan for utdanning. I tredje fase er det ønskelig å utvide med UiO-noder ved andre fakulteter. En viktig, og løpende, del av arbeidet blir å etablere formalisert samarbeid med eksterne partnere.

Jeg oppfordrer alle interesserte til å følge med på våre blogger og nyhetsbrev fremover!

Referanse: Geir Dahl et al. (2019) Data Science and Computational Science - report from a committee at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.