Image
SolStrøm-1

Produksjon av solstrøm

Da er jeg godt i gang med produksjon av strøm fra solcellepaneler på taket ved Myrasundet. Det har vært mye sol de siste ukene og her er en liten rapport fra den første uka i juli.

Bildene viser produksjon(effekt) gjennom dagen for to datoer, nemlig 1. juli og 5. juli. Begge dager startet produksjonen litt før kl. 0200 og sluttet litt før 2230 om kvelden. Den 1. juli var en helt skyfri dag og produksjonen var jevn og nådde sitt maksimumsnivå kl. 1230 på 6610W. Den 5.juli var det mye sol, men småskyet hele dagen noe som gav den mer raggete kurven. Merk at her slo maksimumseffekten inn kl. 1245 med hele 6710W. Maksimumseffekten var altså litt høyere på dagen med småskyer på himmelen, noe som trolig skyldes refleksjon fra skyene samtidig som sola står rett på. Samlet produksjon var 54,0 kWh den 1. juli og 49,0 kWh og 5.juli.

Snittet de syv første dagene av juli ser ut til å bli i overkant av 51 KWh. Basert på historiske tall skal solinnstråling i Tønsberg-området gi en gjennomsnittsproduksjonen per dag for mitt anlegg på i overkant av 35 kWh. Det fine været tilsier derfor at anlegget i år ligger godt foran skjema for juli. Høyeste produksjon så langt var 16 juni og 30 juni, begge dager med en produksjon på 54,3 KWh.

På bildet har jeg satt på to røde piler rettet mot en uregelmessighet i effektkurven. Denne uregelmessigheten skyldes en stor furu som skygger for noen av panelene på taket omkring kl. 0900 om morgen. Denne furua har nok snart sett sine dager og blir høyst sannsynlig vinterved i løpet av høsten. Ikke vinterved for denne vinterene fordi denne vinterens ved er allerede i hus, men vinterved for vinteren 2019-2020. Det er også verd å merke seg at selv om taket for alle praktiske formål er sydvendt, så er ikke produksjonen helt symetrisk. Det skyldes ganske sikkert at morgensola ikke kommer like godt til på taket som ettermiddagssola siden huset devis skygges av en liten åskam mot øst der sola står opp.

Senere i sommer skal jeg blogge om kjøp og salg av (sol)strøm og hvordan dette forholdet seg til mitt eget forbruk av energi!

--------

PS: Anlegget som produserer solstrøm fra taket på min bolig er privat og kjøpt av OTOVO AS  der min sønn Magnús Dæhlen er ansatt som programvareutvikler.