Image
Farmasi-prog

Fremtidens legemiddeleksperter

Farmasøytene er samfunnets legemiddeleksperter. Disse bidrar i utviklingen av nye legemidler og de løser legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet som helhet.

Det 5-årige masterstudiet i farmasi er en tverrfaglig profesjonsutdanning innen legemiddelvitenskap. Denne utdanningen gir autorisasjon som helsepersonell. Studentene lærer å lage legemidler, får innsikt i hvordan legemidler virker i kroppen, hvorfor de gir bivirkninger, og hvordan legemidler brukes i et samfunnsperspektiv. Farmasøytene er helsevesenets legemiddeleksperter. Disse jobber i tett samarbeid med andre helsefaglige yrkesgrupper.

Bred kompetanse

Utdanningen gir studentene bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse basert på kjemiske, biologiske og medisinske fag, legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi. Studiet legger vekt på samarbeid, evne til skriftlig og muntlig presentasjon og kommunikasjon, og analytisk, kritisk og etisk vurderingsevne. Dette trenes gjennom studentaktive læringsformer med blant annet laboratoriearbeid, studier av pasienthistorier som diskuteres i grupper, og gjennom veiledet formidling av legemiddelinformasjon.

Femårig profesjonsutdanning

De første syv semestrene er bygget opp av obligatoriske emner, og inkluderer et semester med veiledet praksis i apotek. Før fordypning i masteroppgave og masteremner er det mulighet med utveksling til utlandet i et semester. Masteroppgaven kan utføres innenfor de farmasøytiske fagene galenisk farmasi, samfunnsfarmasi, farmakognosi, legemiddelkjemi, legemiddelanalyse, farmakologi, klinisk farmasi, mikrobiologi eller toksikologi. Oppgaven kan utføres ved Universitetet i Oslo eller hos en av våre mange samarbeidspartnere innen forskning, industri, sykehus, eller i primærhelsetjeneste.

Ettertraktede kandidater

Farmasøyter er svært ettertraktet i mange ulike bransjer. Fullført studium gir autorisasjon med rett til å utlevere og gi råd om legemidler. Farmasøyter arbeider også med grunnlaget for å kunne godkjenne legemiddelproduksjoner. Farmasøyter jobber i apotek og sykehusapotek, på sykehus, i offentlig forvaltning, farmasøytisk- og bioteknologisk industri, og forskning og utdanning.

Les om de andre realfagene ved UiO: