Image
Flekke, UWCRCN

Skolen ligger idyllisk til innerst i en sidegren av Dalsfjorden i Sogn- og Fjordane.

United World College i Sogn og Fjordane; En perle i det internasjonale utdanningssystemet

Langt inne i en sidegren av Dalsfjorden i Sogn- og Fjordane ligger en internasjonal skole idyllisk til side om side med Røde Kors sitt rehabiliteringssenter Haugalandssenteret. Nærmeste tettsted er Flekke i Fjaler kommune – en liten times kjøring fra Førde, som nok er mer kjent for flere.

Skolen er drevet av organisasjonen United World College (UWC) i tett samarbeid med Røde kors. Det er et vakkert sted – som hentet rett ut fra en melkesjokoladereklame – og kvalifiserer til utrykket «der nokon skulle tru at ingen kunne bu»! Men, her bor altså over 200 ungdommer fra 90 ulike nasjoner side om side med Røde Kors sitt rehabiliteringssenter Haugalandssenteret. Det lille miljøet på Flekke består av en spesiell blanding av unge mennesker fra hele verden som er kommet for å ta utdannelse, samt mennesker som skal rehabiliteres fra ulike sykdommer. I tillegg er det en høyt kvalifisert arbeidsstokk til å drifte disse to virksomhetene, som begge krever kompetent hhv helse- og utdanningspersonale.

Hva er United World Colleges?

United World Colleges er en global utdanningsbevegelse som samler ungdom fra over 100 land på 17 videregående skoler i 17 land. Visjonen er å gjøre utdanning til en kraft for å forene mennesker, nasjoner og kulturer for fred og en bærekraftig fremtid.

Skolene underviser i den verdenskjente International Baccalaureate (IB) Diploma-læreplanen. Samfunnstjeneste, kreative aktiviteter og utendørs utfordringer er en viktig og integrert del av UWC sin unike tilnærming til utdanning. 

HM Dronning Sonja besøkte Flekke i september 2017.

Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. I dag har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen. HM Dronning Sonja er den norske skolens høye beskytter, og hun besøker skolen flittig, sist i september 2017. 

Sterke personlige historier

I forrige uke var jeg som styreleder i den norske skolen, United World College Red Cross Nordic (UWCRCN), på en internasjonal konferanse i Freiburg, der jeg ble bedre kjent med den internasjonale bevegelsen som den norske skolen er en del av.

En av dem jeg møtte var Mark Wang fra Kina, som snakket godt norsk og fortalte meg at han tidligere hadde gått på skolen i Flekke. I 2015 startet han en UWC-skole i Changshu i Kina, etter at han har bygget seg opp som en kjent forretningsmann og en kinesisk foregangsperson for funksjonshemmede. Skolen har et spesielt fokus på sosialt entreprenørskap, miljøspørsmål og kinesisk språk og kultur.

Mark Wang

Som 12-åring var han én av få overlevende i en flystyrt like utenfor sin hjemby, og gjennomgikk 5 år med sykehusbehandling, blant annet ved China Rehabilitation and Research Center (CRRC) i Beijing. Han greide å trene seg opp til å gå med krykker, men har ryggmargsskade med lammelser i beina. Den kinesiske institusjonen hadde et samarbeider med Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo, og slik hadde det seg at det norske kongeparet besøkte CRRC under sitt statsbesøk i Kina i 1997. Det førte til at HM Dronning Sonja donerte et studiestipend til United World College i Fjaler i Sunnfjord, et stipend som tilfalt Mark Wang. Mark Wang har også studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og bor nå i Kina.

Under sitt studieopphold i Norge skrev Mark Wang bok om sitt liv, "Hold Up the Blue Sky of Life". Boken ble en bestselger i Kina, og CCTV laget en 18-episoders TV-serie om hans opplevelser både i Kina og Norge. Den cystisk fibrose-rammede "maratonhelten" fra Lillesand, Ketil Moe, ble Mark Wangs store forbilde og venn, og sammen greide de blant annet å åpne Beijing Maraton for funksjonshemmede i 1998. Mark Wang er blitt kjent gjennom en rekke TV-programmer i Kina, og også gjennom et eget program "Fakta på lørdag" på NRK TV. Han er blitt en omreisende frontfigur for Kinas 80 millioner funksjonshemmede. Han var også offisiell fakkelbærer under de olympiske sommerleker i Beijing 2008, og operamusikalen om hans liv ble framført sammen med den offisielle olympiske artist-troppen, China Disabled People's Performing Art Troupe, under de Paralympiske sommerleker 2008 i Beijing.

Utdanning for fred og en bærekraftig utvikling

Gjennom visjonen om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling, ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser. På UWC fokuseres det derfor på at elevene skal kunne bidra positivt til samfunnet rundt seg. Håpet er at dette er en lærdom de vil ta med seg videre i tiden etter UWC, hvor de på ulike måter og gjennom ulike yrker kan jobbe for en bedre verden. Mark Wang er et godt eksempel på dette.

UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future

På skolen i Flekke kommer det hvert år 100 nye elever fra hele verden som ønsker å bruke to år på en internasjonal baccalaurate grad (IB) samtidig som de får internasjonal og interkulturell forståelse, lærer om og får respekt for menneskers ulikhet og tilegner seg medmenneskelighet og samfunnsansvar. Og de lærer seg å bli glad i norsk natur og norske fjell og fjorder! Det er ingen tvil om at det er et givende verv å være styreleder for en slik virksomhet!