Image
Stavmikseren min blir reparert

Å reparere en stavmikser – en oppfordring til reparasjonsvennlig politikk

Den svenske Riksdagen skal behandle et forslag om å redusere momsen på reparasjon så det blir billigere å reparere ting. I Norge er det fortsatt 25 % moms på reparasjon.

Samtidig er vi på verdenstoppen i elektronisk avfall: gjennomsnittlig 28 kilo per innbygger. Reparasjon er et av de enkleste tiltakene for å forlenge levetiden til elektronikk og dermed redusere de negative virkningene som produksjon og avfallshåndtering av slike produkter har på miljø og sosiale forhold. Men nå for tiden er det ikke lett å få småelektronikk reparert.

Nylig begynte stavmikseren min å lage rare lyder. Dette ble utgangspunktet for et lite forskningsprosjekt der jeg ba studentene mine undersøke hvordan man kan få reparert dette apparatet som finnes i de fleste kjøkken. I alle elektronikkbutikkene de besøkte fikk de samme svar: Vi gjør ikke reparasjoner av gammel elektronikk her. De tok kontakt med reparatører, men fikk høre at slik reparasjon blir så dyrt at det ikke lønner seg. Det er billigere å kjøpe nytt.

Fiksefest

Til slutt møtte studentene opp på en «fiksefest», arrangert av «Restarters Oslo», en organisasjon som fremmer reparasjon. Hit kunne hvem som helst komme med ødelagt småelektronikk og få veiledning av en frivillig reparatør. Etter fire timer var mer enn 35 elektroniske dingser reparert. Også min egen stavmikser kunne tas i bruk igjen.

Reparasjonsferdigheter er ikke lenger noe man tilegner seg på skolen. For de fleste er reparasjon av småelektronikk for dyrt. Elektronikk er ofte designet slik at de ikke skal kunne repareres eller for å gå i stykker etter et par år, såkalt «planlagt foreldelse». De frivillige i «Restarters Oslo» viste at det fortsatt går an å reparere mye. Hvis elektronikk var designet for reparasjon ville mange være i stand til å reparere tingene sine.

Myndighetene kan fremme reparasjon på mange måter, blant annet ved å fjerne momsen på reparasjon, sikre reparerbarhet gjennom standarder for design og produksjon, sette reparasjon på pensum i relevante utdanningsprogrammer og støtte opp under bedrifter som ønsker å satse på reparasjon.