Image

Foto: E. Goodman, via Wikimedia Commons

Essay: Å se det usynlige

Alt du kjenner til er bygget opp av molekyler. Disse byggesteinene er mindre enn mikroskopiske. De kan bare sees når de er mange.

Molekyler er sammensatt av atomer som er bundet sammen på en bestemt måte. Sammensetningen av atomer og måten de er bundet til hverandre bestemmer egenskapene til molekylet. En liten endring i strukturen har store konsekvenser for egenskapene. Derfor er det ekstremt viktig for kjemikere å kjenne molekylenes strukturer, altså å vite hvordan ett molekyl av én type ser ut. Fortidens forskere brukte de verktøyene de hadde tilgjengelig for å kartlegge molekylenes egenskaper. Forskjellige krystaller, væsker og gasser sine smeltepunkt, kokepunkt, farger, former, lukter og smaker ble undersøkt. Men molekylstrukturene var fortsatt et mysterium.

(…)

Du leste akkurat begynnelsen av essayet til Kari Anne Andersen, en av MNKOM-studentene denne våren. Vil du lese resten?

Hele teksten finner du her på bloggen hennes, "kaffeinikoppen"