Image

Foto: Gerd Altmann, via Pixabay

Essay: Lingvistikk, statistikk og franske hatter

Du har kanskje hørt at datamaskiner kun kan gjøre beregninger basert på 0 og 1. Med språkteknologi, kan datamaskiner bruke 0 og 1 til å forstå menneskespråk.

“Jenter liker gutter med hatter fra Frankrike”. Smak på setningen. Liker jenter franske gutter? Eller er gutter med franske hatter populære blant jentene? Det kan kanskje datamaskinen fortelle deg. I grenseland mellom lingvistikk og statistikk, finner vi prosessering av naturlige språk, et felt innen informatikken.

Talegjenkjenning

Har du en iPhone, kan du neppe ha unngått å høre om funksjonen kalt Siri. Siri er et talegjenkjenningsprogram som forsøker å gi relevant tilbakemelding på spørsmål du stiller med stemmen din. For å forstå hva du spør om, benytter Siri seg av et oppslagsverk på internett. Det som gjør Siri så smart, er at den “lærer” hvordan du formulerer deg, etterhvert som du bruker den, og gjør små justeringer hver gang den er i bruk, slik at den kan gi mer relevante tilbakemeldinger neste gang.

(…)

Du leste akkurat begynnelsen av essayet til Henrik Hillestad Løvold, en av MNKOM-studentene denne våren. Vil du lese resten?

Hele teksten finner du her på bloggen hans "Henriks språkteknologiske hjørne"

Essayet er også publisert i Aftenposten Viten