Image

Foto: StockSnap, via Pixabay

Essay: En verden uten arbeid

Kunstig intelligens, roboter og automatisering tar over stadig flere oppgaver i økonomien. Taxisjåførene er bare de første som bør se seg over skuldrene.

Vi har langt tradisjon for å frykte teknologisk arbeidsledighet. De siste 250 årene har vi gjennomgått enorme teknologiske endringer, og mange av disse har utløst frykt for arbeidslediget. Det mest kjent eksempelet er kanskje luddittenes ødeleggelser av tekstilmaskiner i kjølvannet av den første industrielle revolusjon i Storbritannia. Så langt har ludditene imidlertid ikke hatt reell grunn til å frykte teknologien. Den teknologiske utviklingen har skapt flere nye jobber enn den har erstattet.

(...)

Du leste akkurat begynnelsen av essayet til Henrik Hortemo, en av MNKOM-studentene denne våren. Vil du lese resten?

Hele teksten finner du her på bloggen hans, "swisscheeselearning"