Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Computing in Science Education - ingen over ingen ved siden!

NOKUT har i dag kunngjort at søknaden om å etablere Center for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO får status som Senter for fremragende utdanning (SFU) med tilhørende ressurser til videre utvikling. Vi og alle på fakultetet er yre av glede. Vi gratulerer fagmiljøet som står bak søknaden, og vi gratulerer Fysisk institutt som vert for senteret.

Satsing på programmering og beregninger har så langt vært en stor suksess i vår utdanning, og det er ingen overdrivelse at vi er internasjonalt ledende på området. Status som SFU vil løfte dette arbeidet til nye høyder. Programmeringskompetanse gjør studentene våre i stand til å løse problemer på en helt ny måte, og det gjør at vi i større grad kan eksponere studenter for forskning fra dag én. Dette er inspirende, både for lærer og student!

Arbeidsmetodene knyttet til CCSE åpner for studentaktiv læring og deltagelse i forskningsprosjekter. Kompetansen som opparbeides er i tillegg svært relevant for næringslivet. Viktig er det også å fremheve at studenter deltar og vil delta aktivt i utvikling av læremidler, pensum og undervisnings- og evalueringsformer. CCSE er kort og godt det man på godt norsk norsk kaller et "kinderegg"!

CCSE er initiert av et forskningsmiljø som gjennom mange år har kunnet vise til fremragende resultater, både innen forskning og utdanning. CCSE vil i første omgang arbeide med fysikkutdanningen, samt utvikle piloter for bruk av beregninger i utdanningen innen biovitenskap. Det er også lagt opp til et tett samarbeid med videregående skoler. CCSE vil imidlertid ha stor betydning for alle våre utdanninger, og vårt nye studietilbud, som lanseres om kort tid og starter høsten 2017, vil bli påvirket av CCSE.

På lang sikt har senteret som mål å bli et internasjonalt kompetansesenter for (forskningsbasert) integrering av beregninger i realfagsutdanning. Denne visjonen vil vi bidra til at fagmiljøet klarer å oppfylle.

GRATULERER til Norge, UiO, oss selv og selvfølgelig fagmiljøet som står bak søknaden!  CCSE er kort og godt råbra - råkult ville våre barn ha sagt!