CIUS, Senter for Forskningsdrevet Innovasjon er nå på nett

Senteret for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som Norges Forskningsråd utnevnte før jul har nå fått sin egen nettside.

cius.jpg

Senteret er lokalisert på NTNU, med en arbeidspakke ledet fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold og en fra oss. Vår aktivitet er Akustikk og stråleforming (arbeidspakke 2) i Centre for Innovative Ultrasound Solutions.