Image
Reidun Sirevåg

Reidun Sirevåg flankert av Charles Darwin og Gregor Mendel. Foto: Gry Gundersen

Bikuben - nytt læringsareal for biostudentene

Jeg hadde gleden av å glippe snora og erklære det nye læringsarealet - Bikuben - ved Institutt for biovitenskap for offisielt åpnet denne uka.

Utsmykningen i bikuben

Som et resultat av sammenslåingen av fagbibliotekene på fakultetet til Realfagsbiblioteket, som nå holder til i Vilhelm Bjerknes hus, ble det frigjort arealer på flere av instituttene. Disse arealene blir nå pusset opp etter tur og først ute er altså de gamle biblioteket i Kristine Bonnevies hus. I tillegg til å være en møteplass for studenter og ansatte, innholder Bikuben arbeidsplasser, store og små grupperom, og et fleksibelt område som kan brukes til store og små forelesninger.

Det var stort oppmøte under åpningen der instituttleder Finn Eirik Johansen innledet med å takke alle bidragsytere, ikke minst personer fra instituttet som har bidratt til den flotte biovitenskapelige utsmykningen som kler vegger og vinduere. Biologiens "grand old lady" - Reidun Sirevåg - sto for det faglige innslaget med en utsøkt gjennomgang av biovitenskapens historie ved Universitetet i Oslo. Reidun kom til Universitetet i Oslo i 1958 (ett år før jeg ble født) og er fortsatt aktiv selv om hun gikk av med pensjon i 2009.