ERC Starting Grant til Ann-Cecilie Larsen og Simen Kvaal

Ann-Cecilie Larsen, Fysisk institutt.
European Research Council (ERC) har ulike støtteordningen for grunnleggende langsiktig forskning. ERC Starting Grant er et virkemiddel for understøtte særlig talentfulle unge forskere og fremtidens forskningledere! Innen området "Physical Sciences and Engineering" hadde UiO to søkere i finalen. Nåløyet er svært trangt, men begge våre finalister fikk i går beskjed om at de har fått innvilget sine søknader. De to er Ann-Cecilie Larsen ved Fysisk institutt og Simen Kvaal ved Kjemisk institutt. Gratulerer til begge to fra en meget fornøyd og stolt dekan!
kvaal-simen.jpg
Simen Kvaal, Kjemisk institutt.
Simen Kvaal har fått støtte for prosjektet med tittelen "Bivariational Approximations in Quantum Mechanics and Applications to Quantum Chemistry" der utfordringen, i skjæringsfeltet matematikk. fysikk og kjemi, er å utvikle nye metoder for kvantekjemiske beregninger.  prosjektet er knyttet Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi. Kval får med seg to postdoktorer og to PhD-studenter i prosjektet. Mer om prosjektet og Simens reaksjon på tildeling kan dere lese om her. Ann-Cecilie Larsen har fått støtte for prosjektet med tittelen "Resonant Nuclear Gamma Decay and the Heavy-Element Nucleosynthesis" der hun blant annet skal studere hvordan grunnstoffer dannes. Hun får med seg to postdoktorer og to PhD-studenter i prosjektet, og prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med ledende forskningsmiljøer innen kjernefysikk rundt omkring i verden, bl.a. Micigan State University i USA. Mer om prosjektet og Ann-Cecilies reaksjon på tildeling kan dere lese om her.
Med Ann-Cecilies og Simens suksess i ERC nærmer vi oss Europa-toppen i antall ERC-støttede prosjekter! ERC skriver følgende om ERC Starting Grant: "ERC Starting Grants aim to support up-and-coming research leaders who are about to establish a proper research team and to start conducting independent research in Europe. The scheme targets promising researchers who have the proven potential of becoming independent research leaders. It will support the creation of excellent new research teams."