Are Raklev ble årets foreleser

Are Raklev får overakt prisen av leder av studentutvalget Elena You og undertegnede. Foto: Ukjent.
Matematisk-Naturvitenskapelig Student Utvalg (MNSU) har, sammen med fakultet,  innstiften i en pris som skal tildeles årets beste og mest innovative foreleser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I går, under arrangementet Real Morro, ble denne prisen delt ut for andre gang, og prisen for 2014 gikk til professor Are Raklev på Fysisk institutt.  MNSU har plukket ut prisvinneren etter innspill fra fagutvalgene ved instituttene og meldingen fra studentutvalget var, i år som i fjor, at konkurransen om prisen er knallhard. Prisen ble delt ut av lederen for MNSU Elena You. Fysisk fagutvalg skriver i sin nominasjon av Are Raklev følgende: "Fysisk fagutvalg ønsker med dette å nominere professor i teoretisk fysikk Are Raklev til prisen for årets foreleser. Are har jobbet på Fysisk institutt siden 2010, og har allerede rukket å etablere seg som en eksepsjonelt engasjert og dyktig underviser og formidler. Han har helt siden han begynte undervist i det første innføringsemnet i kvantefysikk, et andreårs bacheloremne. Her klarer han, gjennom forelesninger og skreddersydde ukesoppgaver, å gjøre tungt og teoretisk stoff tilgjengelig og forståelig på imponerende vis. Forelesningene, som foregår på tavle i Store fysiske auditorium, er velstrukturerte og tydelige, og samtidig ispedd stadige humoristiske kommentarer og innslag som at Are en gang hvert semester gjennomfører forelesningen med hatt på hodet for å understreke bruken av hattsymboler i kvantefysikk. Forelesningsstilen til Are beskrives av flere studenter som “det beste vi har hatt”. Ved siden av jobben har Are markert seg som en aktiv formidler av populærvitenskapelig fysikk. Han stiller opp igjen og igjen for alt fra Fysikkforeningen og Realistforeningen til Radio Nova og NRK P2, og har deltatt både som foreleser på faglig hyttetur i Nordmarka og som paneldeltaker i Brille under Biørnegildetfestivalen. På Fysisk institutt har han flere ganger bidratt i uformelle kollokvier utenom arbeidsoppgavene sine hvis han kommer forbi et kollokvierom der det diskuteres fysikk kommer han som oftest inn og blir med og diskuterer og forklarer, noen ganger i flere timer. Kontordøra hans står alltid åpen, og han svarer både sine egne og andre studenter på faglige spørsmål også om emner han ikke underviser i selv. Are Raklev er en helstøpt underviser av den typen universitetet trenger flere av, og han fortjener prisen som årets foreleser!"

…og da er bare for meg å gratulere Are Raklev med studentens pris for årets beste og mest innovative foreleser.