Pålagt å bytte ut TV-en

ce_marking_logo.jpg
- CE-merke, ikke alltid så mye verdt

Det høres ut som en molbohistorie. Post og Teletilsynet pålegger at Jan Arve og Ida Sakshaug i Tønsberg må bytte ut en ellers helt fin 50" plasma-TV. Grunnen er at naboen har klaget fordi det forstyrrer hans radiolytting.

VG hadde som overskrift "Telemyndighetene varsler pålegg: Må kvitte seg med TV-en på grunn av naboens hobby" og det får det til å virke enda merkeligere. Men VG har nå valgt en ganske spesiell og ensidig vinkling på saken. Så er da også kommentarfeltet fullt av hoderystende kommentarer.

Sakshaug burde egentlig ha en god sak mot leverandør eller produsent av TV-en, og jeg stiller gjerne som sakkyndig i en forbrukersak mot dem.

Post og Teletilsynet er verken korrupte eller udugelige som kommentarfeltet hos VG antyder. Det viser seg jo at denne plasma-TV-en bryter forskrifter om utstrålt støy og er en radiosender på frekvenser der eieren ikke har tillatelse til å sende. Slike forskrifter må vi ha for å dele en naturressurs på en rettferdig måte. Det er noe alle har nytte av. Her er det antageligvis EMC-direktivet det gjelder.

Men TV-en er jo kjøpt lovlig og er merket med CE, noe som skulle bety at alt er i orden? Det denne saken viser er vel hvor lite et slikt merke kan være verdt da det er basert på produsentens egenerklæring. Dette apparatetet skulle aldri ha vært solgt og Sakshaug burde være i sin fulle rett til å få igjen pengene fra Elkjøp, Siba eller Lefdal eller hvem det nå er. De igjen har god grunn til å få erstatning fra produsenten enten det er Samsung eller Panasonic.

Plasma-TV-er virker ved at en spenningspuls på opptil noen hundre volt får en gass til å ionisere og dermed gå over i plasmafasen. Plasma-skjermer bruker mye mer strøm enn både LED- og LCD-skjermer og det er fordi det er så mye energi som brukes i denne ioniseringsprosessen. Det er også grunnen til at de virker så godt som støysendere og at mange av dem bryter EMC-direktivet.

Plasma-TV-er er ikke de eneste forbrukerproduktene som sender ut utilsiktet mye støy og lett når over de fastlagte grensene. Det gjelder også bruk av strømnettet for datakommunikasjon (Power Line Communication - PLC eller Broadband over Power Lines - BPL). Her er vernet mot utilsiktet støy enda vanskeligere. Aksesspunktene kan jo ikke tas for å støye i seg selv, så dermed er en leverandør beskyttet. De begynner ikke å støye før en forbruker kobler dette på sitt strømnett. Og siden dette nettet ikke er laget for data, slik telekabelen for ADSL er med tvinning eller skjerming, så stråler strømnettet som en stor antenne. Så derfor er det forbrukerens installasjon som har skylden, ikke leverandøren.

Men med plasma-TV er det annerledes, her må produsenten ta ansvaret og Sakshaug burde ha en god sak, evt hjulpet av forbrukerrådet. Men heldigvis har en storprodusent som Panasonic varslet at de har startet utfasing av plasma TV-er, så på noen års sikt blir det kanskje bedre.