Lytt til Henrik Svensen

Bergtatt
Boka "Bergtatt" - forskningsformidling på høyt nivå av Henrik Svensen.

For et par uker siden hadde Henrik Svensen en strålende kronikk i Aftenposten. Under overskriften "Slipp formidlingen fri" tar Svensen til ordet for at forskningsformidling må prioriteres sterkere, både i forskningsmiljøene og av Norges forskningråd. Jeg er enig med Svensen og kan love at Det Matematisk-naturvitenskapelig fakultet vil prioritere forskningsformidling i årene som kommer.

I forrige uke fikk også Svensen støtte av administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd som på sin blogg skriver at Forskningsrådet vil vurdere om et nytt formidlingsprogram skal i gangsettes. Jeg ser ingen grunn til at Hallén bør bruke veldig lang tid på å vurdere om Norge trenger et nytt formidlingsprogram. Mitt klare råd til Arvid Hallén er; få i gang et nytt formidlingsprogram så fort praktisk mulig og gjør et nytt formidlingsprogram til et "flaggskip" for formidling av kunnskap fra forskning. La det bli et solid program, gi programmet et tidsperspektiv på 10 år, og sist men ikke minst følg rådene til Henrik Svensen.

Jeg skal ikke gjengi Svensen kronikk her, men har særlig sansen for to av Svensens argumenter for mer og bedre forskningsformidling. Det ene er viktigheten av å kommunisere hva som skjer i forskningsprosessen, dvs. fortelle historier fra hele livsløpet til forskningsprosjekter. Det andre er at formidling gir nye og uventede innspill til forskningen. Forskning og formidling kan være to sider av samme sak!