QR-koder med stil

qr-uio-logo4.png

En QR-kode kan enkelt modifiseres med en logo eller en tekst. Svart-hvitt mønstrets strekkode har en ganske så sterk feilkorreksjon, så derfor går det bra å legge inn feil i meldingen på denne måten.

qr-dsb-logo.png

Slik feilkorreksjon er essensiell i alle digitale kommunikasjonssystemer. Trådløse radiosamband er vanskelige kanaler og må ha sterk feilkorreksjon. Eksempler er DAB-radio, GSM-telefon og 3D datanettet. Feilkorrigeringen spiser av kapasiteten til kanalen. Ved kommunikasjon over kobberledninger eller optisk fiber, som er mer forutsigbare kanaler, kreves ikke så sterk korreksjon. Da kastes det heller ikke bort så stor del av kapasiteten til korreksjon.

QR-koden (Quick Response) fungerer ved å sikte kameraet fra en smarttelefon på koden så tar den deg til f.eks. nettsiden som er kodet inn. Det er en enkel måte for å få presset mer informasjon inn i en annonse eller oppslag med begrenset plass. Men eksemplene her viser at det går bra med en logo eller tekst i tillegg.

Eksemplet over er en versjon 4 kode med 33 x 33 felter og kapasitet opp til 50 bokstaver og sterkeste grad av feilkorrigering. Da kan den klare opp til 30% feil, så det er grunnen til at det går greit å redigere inn en logo. Koden er generert med Racos QR Code Barcode Generator der versjonsnummer og feilkorrigeringsnivå kan velges i motsetning til på de fleste andre slike sider.

Det nederste eksemplet viser en litt mer komplisert kode med mer kapasitet. På tross av teksten som er lagt inn kan 47-bokstavers koden til vår gruppes hjemmeside likevel leses.

 

Denne siden er inspirert av siden "How to put your logo in a QR code".