På høyden med Chaffey

alt
Paul Chaffey

Informatikkens verden fortsetter og denne uken hadde vi gleden av å ha Paul Chaffey på besøk. Chaffey er administrerende direktør i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelia har mer enn 1000 medlemsbedrifter, som tilsammen har nærmere 40.000 ansatte.  I tillegg til at han i dag er leder for Abelia, er også Chaffey (etter mitt skjønn) en av Norges desidert beste bloggere. På Chaffeys blog finner dere innsiktsfulle kommentarer til store og små hendelser på den globale kunnskapsarena til kraftfulle innlegg i samfunnsdebatten.

Tittelen på Paul Chaffeys foredrag var "På høyden i en flat verden – hvordan globalisering, teknologi og innovasjon forandrer spillereglene". Chaffeys egne kommentarer til besøket i Ole-Johan Dahls hus finner dere her og han har lagt ut presentasjonen sin på "slideshare". Her er min litt enkle oppsummering med noen skrå kommentarer:

Tittelen på Chaffeys foredrag er inspirert av boka "The world is flat - a brief history of the twenty-first century" av Thomas Friedman fra 2005. I Friedmans bilde har globaliseringen gjort verden flat(ere) i den forstand at det betyr stadig mindre hvor du er født (og hvem du er) for å lykkes. Chaffey stiller spørsmålet om hvordan finne høydene (eller komme seg på høyden) i en flat verden? Svaret er å innovere!

Innovasjon handler om å bruke (eller sette sammen) kunnskap for å skape lønnsomme arbeidsplasser. At en arbeidsplass er lønnsom betyr at arbeidet som utføres er (rimelig) godt betalt, samtidig som bedriften (og de som eier bedriften) tjener penger. For at en potensiell eller ny arbeidsplass skal bli lønnsom er man avhengig av tilgang på riktig kunnskap til riktig tid og noe som kalles kompetent kapital. Med kompetent kapital mener man penger som er omgitt av kompetanse i form av mennesker - en investor eller en gruppe investorer som kan mye om innovasjon, fag og/eller marked.

Forskning henger sammen med innovasjon fordi forskning handler om å skape kunnskap som innovasjonene trenger for å skape lønnsomme arbeidsplasser. Utdanning handler om å utvikle  kunnskap hos lærende mennesker, og henger derfor tett sammen med forskning og innovasjon. Hvor kommer informatikk(IKT) inn i bildet?

Svaret er enkelt! IKT finnes overalt og tilnærmet alle innovasjoner inneholder IKT i en eller annen form. En svært stor andel av de store innovasjonene de siste årene er rene IKT-innovasjoner og statistikken indikerer at mer enn 50% av alle innovasjoner er helt avhengig av IKT-kompetanse for å lykkes.

Ta deg en rolig tur gjennom Paul Chaffeys presentasjon for studentene på Institutt for informatikk. Her finner du mange gode bilder som illustrerer forholdet melom forskning, innovasjon og IKT, og at det er de kompetente lærende mennesker som skaper fremtiden.