Hvor var Statsministeren i nyttårshelgen?

Hvert år, når det nye året er knapt ett døgn gammelt holder Statsministeren sin tale til folket. I år hadde jeg litt større forventninger enn vanlig til hva Jens Stoltenberg hadde å si? I god tradisjon kommenteres Statsministerens nyttårstale av politiske motstandere, journalister og andre med sterke meninger i samfunnsdebatten. Statsministeren har  fått litt "pepper" de siste dagene, først og fremst fordi han var litt upresis i forhold til hvordan tilstanden i Norge var i 1911.  Greit nok, men for meg var det ikke dette som var skuffende med årets nyttårstale. Jeg trodde, basert på Norges historie, at Statsministeren ved inngangen til 2011 ville snakke om behovet for kunnskapsutvikling og hva forskning og utdanning betyr for å finne gode svar på store spørsmål og for å løse viktige utfordringer i samfunnet. Hvorfor burde dette være tema akkurat i år?
Globus-6001.jpg
Når det gjelder fremtiden er det mye å snakke om. Statsministeren var riktignok innom det faktum at det etter hvert blir relativt mange eldre her i landet, men vi hørte lite om hvordan vi skal møte denne utfordringen (bortsett fra at pensjonsreformen er satt ut i livet). Hvordan utvikle og forbedre et samfunn (eller en verden) i stor demografisk endring? Hva betyr god helse for verdens befolkning - en befolkning som om få år kan være 9-10 milliarder mennesker? Hvordan skal vi sikre en bærekraftig sivilisasjon? Hvordan håndterer vi klimautfordringen, som med høy sannsynlighet er skapt av oss selv? Vi lever på en klode som bruker stadig mer energi til transport, lys, oppvarming og kjøling, og denne energien må innen få år være 100% fornybar?  Hvor går grensen for hva som er liv i et høyteknologisk samfunn? osv. I dette bildet er kunnskapsutvikling og økt satsing på forskning og utdanning helt avgjørende. Statsministeren hadde muligheten, og i stedet for å velge 1911 og polfarerne, som av mange er brukt mange ganger tidligere, kunne og burde Statsministeren brukt 1811. Det var i 1811 at Norge fikk sitt første universitet. Økt fokus på kunnskapsutvikling er nødvendig for å løfte Norge inn i en ny tid - et løft vi må gjøre sammen med resten av verden. Alle vet at et godt utdanningssystem og grunnleggende langsiktig forskning er helt avgjørende for en bærekraftig utvikling.  Hvorfor benyttet ikke Jens Stoltenberg denne muligheten? For meg er dette rart, ikke minst i lys av at Kunnskapsdepartementet rett før jul annonserte at 2011 skulle være Vitenskapsåret og at 2011 skulle brukes til å løfte frem de store spørsmålene. Er ikke Statsministeren med på dette? Det var også en stor overraskelse for meg at Statsministeren  nesten utelukkende snakket om fortiden. En god forståelse av historien er viktig for å kunne si noe om fremtiden, men en nyttårstale fra nasjonens øverste leder må inneholde noe (helst nokså mye)  om fremtidens utfordringer og muligheter.  En historisk glipp kan vi tåle, men en nyttårstale fra Statsministeren praktisk talt uten visjoner og tanker om fremtiden er litt trist.