Det moderne biblioteket

[BAD IMAGE  LINK]

Ole-Johan Dahl - fra utstillingen i informatikkbiblioteket

Det siger gradvis inn over oss at informatikken har fått sitt sted! Gaustadbekkdalen med det nye informatikkbygget yrer av liv - studenter og ansatte strømmer til og fra bygget, auditorier, møterom, kantine og et nytt moderne bibliotek. Noen ting er ikke helt ferdig og enkelte vaner (og uvaner) har ikke satt seg riktig enda, men dette ser usedvanlig lovende ut! I et bibliotek finnes kunnskap og informasjon, men et bibliotek har mer enn kunnskap og informasjon. Et moderne bibliotek trenger mennesker. Disse menneskene er noen få ansatte som kan hjelpe deg å finne frem, enten kunnskapen er lagret i bøker eller i digitale oppslagsverk etter eller annet sted der ute i "cyberspace". De ansatte er viktige, men menneskene i biblioteket er først og fremst alle brukerne. Det moderne biblioteket er en læringsomgivelse som fremmer fordypning, diskusjon og ettertanke (refleksjon) med mennesket i sentrum. Informatikkbiblioteket er sentralt plassert i første etasje i Ole-Johan Dahls hus, arealene er lyse og åpne, og studentene strømmer til lokalene. Biblioteket har kommet  godt i gang og har i løpet av hektiske åpningsuker blitt et populært arbeids- og oppholdssted for studenter, ansatte og gjester. Informatikkbiblioteket åpnet den 17. februar 2011 en utstilling til minne om Ole-Johan Dahl - UiOs første professor i informatikk. Åpningen av denne utstillingen markerte også at det nye informatikkbiblioteket i det nye informatikkbygget er åpnet!