Design av brukerinterface er som å lage en film

Ted Holm Nelson

Ted Holm Nelson hadde foredrag med tittel "Out of the Paperdigm" 25. oktober på Institutt for Informatikk. Han beskriver seg selv slik:

Ted Nelson is an idealistic troublemaker who coined the word 'hypertext' in the sixties, and continues to fight for a completely different computer world.

Han startet med sin egen versjon av world wide webs historie, fra parallelle tekster på Rosettasteinen, via Vannevar Bush' memex i 1945, sin egen hypertekst-visjon fra 1960 og fram til og med Mosaic nettleseren i 1992.

Ted Nelson er god på one-liners og her er noen fra foredraget:

  • Det å lage brukerinterface, interaktiv design, ligner mest av alt på det å skape en film. Det handler i begge tilfeller om "Events on the screen that interact with the heart and mind of the viewer."
  • Derfor er det mer å lære av Disney enn av Microsoft.
  • Det brukerinterfacet vi har i dag, enten det er under Windows eller Mac, er ikke det ultimate GUI (Graphical User Interface), det er bare én versjon som heller burde hete PUI (Parc Xerox UI).
  • WYSIWYG er et propagandauttrykk som bare går ut på å simulere papir, det ble jo skapt av Xerox som var i printerbransjen. WYSIWYNC er et bedre uttrykk: What You See Is What You Never Could.

Gisle Hannemyr har mer detaljer i sitt gode referat på sin blogg. Dessuten var Ted Nelsons egen beskrivelse av foredraget slik:

The computer world pretends to be finished, but never will be. In fact it simulates the past: computers for secretaries, as designed by Xerox in the 1970s, have become our working world. Today's "computer documents" (.doc and .pdf) simulate paper and the fancy printing of long ago. The Web added trivial one-way jumps, allowing pogo-stick travel between pages. But what of deeper connection?

We need deep, live documents of a very different kind for the interactive screen, as foreseen by Bush and Engelbart and others-- for annotation and detailed discussion and scholarship, for organizing and decision-making, for lawmaking and litigation, and for entirely new forms of writing. Such profusely connected, living documents are still possible, but require a wholly different infrastructure. We will show some of these alternatives.

For å ende med litt familie her så er likheten mellom mitt etternavn og Ted Holm Nelsons mellomnavn ikke helt tilfeldig som det vil fremgå av Wikipedia-siden om ham og hans norske aner. Han foreleste sist ved vårt institutt i 1999 da han også besøkte meg i Norge.