Datastemme med merkelig aksent

Automatisk talesyntese har vi hatt lenge, men det betyr ikke at det er lett å lage. Det er tiår med forskning som ligger bak dagens språkteknologi og det kan være en viktig del av brukergrensesnittet mellom menneske og maskin. Det gjelder særlig der hvor det er et veldefinert ordforråd og konkrete meldinger.

På Nationaltheatret stasjon annonseres sporendringer på en måte som rent umiddelbart høres naturtro ut. Men vent, ingen personer snakker sånn som dette! Det høres norsk ut, men det er også feil. Det må være en 'ikke-dialekt' fra Norge. Når man hører på opptaket er det først og fremst mye etterklang, men bare man blir vant til det så hører man nyansene. Hør selv ved å trykke på bildet.

Det kan høres ut som om det er noe med tonefallet på slutten av setningen eller kanskje det er noe annet? Tonefall er ikke helt enkelt på norsk, hverken i ord eller i setninger. Kanskje kan det skyldes innflytelse fra et annet og større språk enn norsk, fordi talesyntesesystemet kan være tilpasset til norsk fra engelsk, tysk eller fransk. Uansett årsak synes jeg Jernbaneverket eller NSB burde sende dette systemet tilbake til leverandøren og kreve å få et som snakker med riktig intonasjon.