Vakre formler blir spektakulær kunst

Orions belte
Utsnitt av kunstverket "Orions belte" med Fritz Albregtsen i forgrunnen. (Høyreklikk på bildet for større oppløsning.)

Professor Fritz Albregtsen har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av kunstverkene som skal pryde det nye informatikkbygget ved Universitetet i Oslo. Han har bidratt med det matematiske fundamenten og ligningene som danner grunnlaget for de fire veggskivene som til høsten skal monteres på det nye informatikkbygget i Gaustadbekkdalen. Veggskivene er laget av kunstneren Bård Breivik og produsert i Kina.

Orions belte

Når lyset fra en punktkilde avbildes gjennom en linse (eller et hull), så avbildes det ikke som et punkt, men som en lys flekk med svake ringer rundt. Dette fenomenet kalles diffraksjon. Når man gjør åpningen til linsen eller hullet mindre blir radien i dette ringmønstret større. Hvis det i tillegg settes inn en sentral blokkering i hullet, så blir ringmønstret enda kraftigere. Med dette utgangspunkt har Albregtsen og co. valgt å avbilde de 42 sterkeste stjernene i et 6 ganger 7 graders utsnitt av Orions belte og sverd gjennom et hull på størrelse med en blyantspiss (0.1 mm), der 99% av hullet er blokkert. Resultatet er at de ekstreme ringmønstrene fra hver av de 42 stjernene påvirker (interfererer med) hverandre og danner et sammensatt resultat, se bilde.

Kammertone A

Kammertone A
Utsnitt av "Kammertone A"

Denne skiven viser en lydbølge-flate i sann skala, frosset i tid. Lydkilden har beveget seg hurtig mot høyre mens den har sendt ut kammertonen A. Her kan du se forskjellen i bølgelengde foran og bak en lydkilde i bevegelse. Denne forskjellen er kjent som Doppler-effekten.

Høy C (med Doppler-forskjøvet ekko)

Høy C
Utsnitt av "Høy C"

Denne veggskiven viser det samme fenomenet som for kammertone A for en høy C der lydkilden beveger seg like fort som en hundremeterløper. Videre er denne formen fremkommet ved at høyre, venstre og nedre kant kaster ekko tilbake.

Ekkoene fra midten av høyre og venstre kant ligger en halvtone henholdsvis over og under ekkoet nedenfra. Dermed vil bølgemønstre med forskjellige bølgelengder virke sammen og gi et intrikat mønster (interferens).

 

Fraktaler

Fraktaler
Utsnitt av "Fraktaler"

Denne veggskiven er et utsnitt av en fraktal flate. Fraktaler dannes ved å kopiere enkle strukturer/mønstre og sette dem sammen i ulike størrelser (skalert). Albregtsen og co. har her valgt et utsnitt av en fraktal som gir en assosiasjon til en spiralgalakse.

Den matematiske ligningen er svært enkel, mens bildet av den fraktale ligningen er langt mer komplisert enn det kunstverket kan få fram. Det er grenser for hvilke detaljer selv dyktige kinesiske håndverkere kan hamre ut av rustfritt stål!

En fantastisk reise

Bård Breivik er en av flere kunstnere som ble valgt for utsmykkingen av det nye informatikkbygget. Han ønsket samarbeid med forskere som skulle arbeide i det nye bygget og etter hvert startet samarbeidet med Fritz Albregtsen. Master-student Thomas Nygreen og arkitekt Petter Andreas Larsen har også deltatt i arbeidet.

Fritz Albregtsen forteller at samarbeidet med Bård Breivik har vært en fantastisk reise i hverandres ideer, kunnskaper og kompetanse. Møtet mellom realfag og kunst har vært en inspirerende opplevelse for alle parter, men Fritz understreker at hadde det ikke vært for Bård Breiviks kunstnerklo, kunstnerens gjennomføringskraft og dyktige kinesiske håndverkere, så hadde ikke ideene blitt mer enn formler og streker på et papir.

Det ble mye mer en formler og streker på et papir - det kommer en attraksjon til Gaustadbekkdalen!