Image

Dahl og Nygaard fra den tiden de arbeidet med Simula.

Språket som endret verden

Det er naturlig å starte denne bloggen med en hyllest til to av informatikkens nestorer, professorene Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard. I 2001 fikk de Turing-prisen for oppfinnelsen og utviklingen av objekt-orientert programmering og programmeringsspråket Simula. Dette arbeidet ble utført på 1960-tallet og deres bidrag til informatikken regnes i dag som et av de mest betydningfulle forskningsresultater i det forrige århundre.

Hva gjorde Dahl og Nygaard på 1960-tallet?

En datamaskin utfører det vi ber den om å utføre – vi gir datamaskinen instruksjoner! Disse instruksjonene plasseres i all hovedsak i datamaskinen gjennom bruk av et programmeringsspråk. I datamaskinens barndom var disse språkene enkle og utviklet med henblikk på at datamaskinen var en regnemaskin.  Etter hvert innså forskere som Dahl og Nygaard at maskinen kunne brukes til mye mer. De trengte derfor et programmeringsspråk som var bedre egnet for de oppgaver som skulle løses, for eksempel det å utvikle et styringssystem i en kaffemaskin eller banktjenester over internett.  Det praktiske problemets kompleksitet måtte på en effektiv og velorganisert måte kunne modelleres og plasseres i en datamaskin. Nøkkelen var objekt-orientering - en teknikk (eller metode) som gjorde det betydelig enklere å beskrive oppgaven (for eksempel styringssystemet i kaffemaskinen) i en datamaskin. Objekt-orientering brakte viktige elementer fra menneskets logikk inn i programmeringen, og er i dag like grunnleggende innen informatikken som regnearten multiplikasjon er i matematikken.

Mest brukte teknikk

Objekt-orientering er den mest brukte teknikk for utvikling av programvare i dag og enhver utdanning i informatikk (informasjonsteknologi) inneholder innføring i og bruk av objekt-orienterte teknikker. Arbeidet til Dahl og Nygaard har skapt verktøy og innsikt for systemutviklere over hele verden, og ikke minst gitt oss mulighetene til på en bedre måte å kunne utvikle gjenbrukbare, pålitelige og utvidbare IT-produkter.

Fra Simula til Java

Dahl og Nygaard realiserte sine resultater gjennom utviklingen av det første objekt-orienterte programmeringsspråket som fikk navnet Simula (forkortelse for Simulation language). Pionerarbeidet omkring objekt-orientering og utviklingen av Simula ble utført ved Norsk regnesentral i perioden 1961-1967.  Simula la grunnlaget for utviklingen av senere språk som Smalltalk, C++, Eiffel, Beta og ikke minst Java som i dag er det sentrale språket i utviklingen av anvendelser for internett.

Turing-prisen

For oppfinnelsen og utviklingen av objekt-orientering og programmeringsspråket Simula fikk Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard tildelt Turing-prisen for 2001. ACM (The Association for Computing Machinary), som deler ut prisen, skriver følgende i sin pressemelding av 4 februar 2002:

“The Association for Computing Machinery (ACM) has bestowed the 2001 A.M. Turing Award, considered the "Nobel Prize of Computing," to Ole-Johan Dahl and Kristen Nygaard of Norway for their role in the invention of object-oriented programming, the most widely used programming paradigm currently in use.”

Prisen er oppkalt etter matematikeren og datamaskinpioneren Alan M. Turing. Han beskrev i 1936 en maskin, senere kalt turingmaskin, som utførte beregninger gjennom en serie forhåndsdefinerte regler. Beskrivelsen innholdt de fleste av de ideer som senere ble lagt til grunn for konstruksjon av den elektroniske datamaskin.

I tillegg til Turing-prisen fikk Dahl og Nygaard også den prestisjefylte von Neumann-medaljen i 2002 for oppfinnelsen av objekt-orientert programmering og utviklingen av Simula.

Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard døde sommeren 2002, men de fikk begge gleden av å motta Turing-prisen og von Neumann-medaljen før de gikk bort. Dahl og Nygaard satte en standard for informatikkforskningen i Norge. Vi er ydmyke og stolte over å bære tradisjonene videre.