Søstre i ånd og virke

Matematisk institutt og Institutt for informatikk etablerte i 2003 Senter for matematikk for anvendelser (Center of Mathematics for Applications CMA). Forskere fra Fysisk Institutt og Institutt for teoretisk astrofysikk deltar også i senteret. CMA har status som Senter for fremragende forskning og støttes av Norges forskningsråd. Senteret er lokalisert ved Matematisk institutt.

Det er forskningsgruppen for Beregningsorientert matematikk som er representert i senteret, og gruppen deltar i tre hovedaktiviteter som i all hovedsak kan beskrives under overskriftene simulering, optimering og geometrisk modellering.

Simulering

Denne aktiviteteten handler om utvikling av modeller, metoder og verktøy for simulering av prosesser og fenomener. Prosessene og fenomenene beskrives i all hovedsak av såkalte partielle differensialligninger, og utfordringen er å beskrive og forstå disse samt finne gode metoder for hvordan ligningene kan løses ved hjelp av datamaskin. Dette kalles simulering. Værmeldingen vi får presentert på yr.no og på TV hver eneste dag er basert på slike simuleringer.

Optimering

Denne aktiviteten handler om å finne den beste løsningen når et problem har mange løsninger. På et overordnet plan kan dette deles i tre hovedutfordringer; i) finne en (matematisk) modell som beskriver problemet, ii) definere kriterier for hva man mener med den beste løsningen og (iii) finne en metode for å beregne den beste løsningen. Forskningsaktivitetene handler om utvikling av modeler, metoder og verktøy for å løse og analysere slike problemer. Den klassiske utfordringen er å finne den billigste lsningen av mange alternativer løsninger, f.eks. dersom du driver med transport og frakt av varer og lurer på hvilken rute du skal velge når et lass varer skal leveres.

Geometrisk modellering

torus
Geometrisk modell av dobbel torus.

Denne aktiviteten handler om representasjon, konstruksjon og manipulasjon av (geometriske) modeller av store og små objekter, alt fra avatarer i et dataspill til modeller av hele jordkloden. Representasjon av kurver, flater og volumetriske objekter står sentralt og man er særlig opptatt av å finne konstruksjonsmekanismer og representasjon av geometrier egnet for sann-tids visualisering, rask dataoverføring og for simulering. I filmen Avatar har resultater fra geometrisk modellering spilt en helt avgjørende rolle i utviklingen av den “virtuelle” verdenen som presenteres på filmlerretet.

Søstre

Institutt for informatikk og Matematisk institutt kalles gjerne "metodeinstituttene" og har på mange måter samme type grenseflate mot andre fagområder. Dette gjelder både innen utdanning og forskning. Til tross for at Institutt for informatikk ble født ut av Matematisk institutt i 1977, og man egentlig burde snakke om et mor-datter forhold er de to instituttene i dag mer som søstre å regne - i ånd og virke!

Takk til Knut Mørken og Martin Reimers for bidrag til denne artikkelen.