Skolem forelesning 2010

Institutt for informatikk, i samarbeid med Matematisk institutt og Institutt for filosofi (ide- og kunsthistori og  klassiske språk), inviterer til Skolem forelesning 2010 i Lille Auditorium i Informatikkbygningen TORSDAG 3. juni, kl. 11.15.

Årets Skolem forelesning holdes av professor  William Tait fra Chicago og tittelen på hans forelesning er Primitive Recursive Arithmetic: Its Role in the Foundations of Mathematics. Dette er den 21. Skolem forelesning siden starten i 1987. Tidligere Skolem forelesninger finner dere her. Toralf Albert Skolem (1887-1963)
Skolem
Toralf Skolem
Toralf Skolem var professor i matematikk ved Universitetet i Oslo og han er mest kjent for sitt arbeid innen matematisk logikk og mengdelære, men arbeidet også med tallteori, algebra og kombinatorikk. Skolem regnes som en av de mest betydningsfulle logikere gjennom tidene og han sammenlignes med navn som Kurt Gödel, Gottlob Frege og Aristoteles. Donald Knuth, en ikke ukjent person for Institutt for informatikk, hadde Toralf Skolem som sin vitenskapelige oldefar (Skolem veiledet Øystein Ore som veiledet Marshall Hall som veiledet Knuth). Mer om Skolem finner dere  her og her! Årets Skolem-forelesning Professor William Tait tar opp temaer som går tilbake til en artikkel av Skolem  fra 1923. Skolem hadde under første verdenskrig lest Russell og Whiteheads ”Principiae Mathematicae”. Der klarer de å vise ved stor innsats at 1+1=2. I Næss’ sin filosofihistorie blir dette utlagt som eksempel på hvor dypt de tenkte. Skolem så helt annerledes på dette. Han innførte - som den første - en rekke ting som alle med datafaglig bakgrunn vil kjenne igjen;
  • Han innførte datastrukturen de naturlige tall – bygd opp fra 1 og etterfølger x+1
  • Han viste hvordan man kunne lage et programmeringsspråk rundt denne datastrukturen – de primitivt rekursive funksjoner
  • Han lagde en logikk for å vise at programmer i dette språket gjorde det de var tenkt å gjøre – primitiv rekursiv aritmetikk eller Skolem aritmetikk
Innenfor denne rammen viste Skolem bl.a. hvordan man kunne bygge opp teorien for primtall. Skolem gjorde dette mye klarere og bedre enn det Russell og Whitehead hadde gjort tidligere.  Skolem hadde mange andre tilsvarende ideer og resultater innen logikkfaget, og hans arbeid er fortsatt inspirasjonskilde for mange.  Professor William Tait har arbeidet med disse temaene fra 1960-årene og fram til våre dager. Tait er derfor en verdig Skolem foreleser. Dette innlegget er skrevet i samarbeid med professor Hermann Ruge Jervell.