Mobilnettet nede igjen

soeker2.png

I går var Netcoms mobilnett nede i Oslo og Akershus, for noen helt fra tidlig morgen til kl 13.50. Også Telenor er utsatt for slikt, bl.a. ble mobile betalingsterminaler slått ut i august, og mobilnettet falt ut noen timer i 2008.

Vi er så avhengige av disse nettene at det skaper store problemer når de faller ut. Som oftest er det én feil i én sentral som slår ut et stort område, fordi arkitekturen i nettene er så veldig sentralisert.

Hvis vi ser på hva feilene skyldes så er det ikke alltid man får innblikk i det. Men her er noen årsaker:

GSM nettverket er organisert som figuren under viser:

gsm_structures2.png
GSM nettverk: Fra mobiltelefon til venstre til resten av telefonnettet (øverst til høyre) og datanettet (nederst til høyre) (Wikipedia Commons)

Til venstre er mobiltelefonen, i midten er den lokale basestasjonen med det karakteristiske mobiltårnet. Til høyre er de sentraliserte funksjonene der feil har så store konsekvenser fordi de er knyttet til mange basestasjoner over et stort geografisk område.

Noen kritiske funksjoner i den øverste boksen til høyre er:

  • HLR (home location register) - som inneholder data om hver abonnent og hvor de er akkurat nå. SIM-kortet til alle som hører til nettet og prøver å ringe blir sjekket opp mot HLR før de får adgang
  • VLR (visitor location register) - som er en midlertidig database som viser akkurat hvem som er tilknyttet hvilke basestasjoner.

Disse og andre lignende funksjoner er sikret med dublering av datamaskiner og er også på flere steder i landet. Likevel er dette en veldig sentralisert struktur som gjør at selv om alle basestasjoner virker så skal det bare én feil til i en av de sentrale funksjonene for å slå ut nettet i en stor region.

Denne sentraliseringen gjør mobilnettet ganske sårbart, men så har vel aldri mobilnettet vært laget for å være pålitelig annet enn til dagligdags bruk under normale omstendigheter heller. Vi skal jo ha billige tellerskritt.