Mobiler med antenne nederst

Siden jeg skrev om Apples problemer med Iphone 4 den 26. juni har det skjedd en del ting som Apple har måttet ordne opp i. Men det er også blitt klart at det er mange flere mobiltelefoner enn IPhone som ikke har antennen øverst der man kanskje skulle forvente at den er, og slik som man er vant til for andre håndholdte radiosendere (bildet). Dette kan ha noe å si med tanke på sikkerhetsspesifikasjon av mobiltelefoner.

  1. Apple startet med å skylde på algoritmen for beregning av signalstyrke. Derfor endret de den i iOS 4.0.1 så den ikke varierer så mye og ikke viser så mange streker lenger.
  2. Etter det er det blitt klart at samtaler kan mistes hvis man holder IPhone 4 på en spesiell måte. Det skyldes at antennen ligger i selve metallrammen på utsiden av telefonen. Apple deler nå ut et gratis etui som skal motvirke at hånden kommer borti antennen på dens mest følsomme punkt nederst til venstre. Uavhengig testing viser at dette virker bra. De testet ved å måle variasjon i nedlastingshastighet som nok er bedre enn bare å lese av antall streker i signalstyrkeindikatoren eller om forbindelsen faller ut eller ikke slik VG gjorde.
  3. Apple har også publisert data for endel andre mobiltelefoner som viser at de også har antennen nederst (men ikke på utsiden) og at de påvirkes av håndens plassering. Det gjelder telefoner fra Blackberry, Motorola, Nokia og Samsung, mens en HTC-telefon har antennen på toppen.

Min hensikt er ikke å trekke fram Apple og deres håndtering av antenneproblematikken. Poenget mitt er som jeg har nevnt tidligere at mange mobiltelefoner i dag er optimalisert med hensyn på måleprosedyren for SAR. Det gjør at antennen har en tendens til å komme nederst på telefonene, ikke øverst der de var før.

Dette må til for at telefonene skal komme godt ut i forhold til kravene, men fører altså til at man kan risikere at telefonen må gi på mer effekt for å sende gjennom hånden til brukeren, slik jeg skrev om 31. mai. Sannsynligvis er det ikke noe særlig sikrere totalt sett. En gjennomgang av sikkerhetskravene kan være på sin plass.

 

Tillegg 9. august 2010:

Når det gjelder Iphone så burde vi antageligvis være mer bekymret over forholdene til de som produserer den enn om antennen alltid virker som den skal.