Julebord og årets priser

Julebordet på Institutt for informatikk har en lang tradisjon og er en stor begivenhet på instituttet. Dagen i dag er også en stor dag for instituttleder. Min oppgave er både enkel og svært hyggelig. Jeg skal dele ut årets priser!

Instituttleders ærespris ble innstiftet for mange år siden og det er min oppgave å følge opp en lang tradisjon på instituttet. I tillegg deler jeg ut, for sjette gang i år, to spesialpriser til henholdvis Årets initiativtager(e) og Årets lagspiller(e). Til slutt i denne artikkelen finner dere prisvinnerne for de seks siste årene.

Instituttleders ærespris for 2010

Ifi2

Denne prisen tildeles personer som over flere år har gjort en stor innsats for instituttet. Instituttleders ærespris for 2010 har vært rimelig klar i mitt hode ganske lenge. Den er knyttet til at vi om 21 dager skal flytte til det nye informatikkbygget.  I disse dager leveres  "varene" i form at en fantastisk bygning med en topp moderne infrastruktur. Vi gleder oss og instituttleders ærespris for 2010 går selvfølgelig til  Terje Knudsen for hans utrettelige arbeid med å realisere og utvikle det nye informatikkbygget, Ole-Johan Dahls Hus.

Årets lagspiller 2010

I tillegg til mange faglige aktiviteter gjør årets lagspiller en fabelaktig innsats for det sosiale miljøet i den forskningsgruppa han tilhører. Han legger mye innsats ned i oppfølgingen av studenter fra utlandet for at disse skal trives og integreres i arbeidsmiljøet på Institutt for informatikk.  Årets lagspiller arrangerer utflukter til bowling/pizza, kino, restaurant-besøk, ("payroll beer"), skitur med opplæring, osv. Norske tradisjoner formidles og årets lagspiller var "guide" for noen av våre studenter fra utlandet på selveste 17. mai! Personen er også en aktiv formidler av instituttets samlede virksomhet.  Årets lagspiller heter selvfølgelig Olav Stanly Kyrvestad.

IKT og samhandling i helsesektoren

Årets Initiativtagere 2010

I år ble det veldig vanskelig å velge og fra en liste på nærmere 10 initiativer fant jeg ut at jeg måtte tildele prisen for 2010 til to grupper på henholdsvis 2 og 3 personer:

- årets initiativtagere er Margunn Aanestad og Irene Olaussen fra GI-gruppa og de får prisen for boka "IKT og samhandling i helsesektoren. Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?" Boka inneholder en solid artikkelsamling fra norske forskere på feltet. I tillegg til egne forskningsbidrag har Aanestad og Olaussen som redaktører av boka lagt stor vekt på at forskningsresultatene skal formidles (herunder markedsføres) utover en snever fagkrets. Boka finner dere her.

- årets initiativtagere er studentene Espen Angell Kristiansen, Bendik Opstad og Fredrik Valdmanis og de får prisen for utvikling (og bruk) av Devilry - et brukervennlig system for studenter, gruppelærer og faglærere for innlevering av obligatoriske oppgaver, samt retting og tilbakemeldinger til studentene.

Devilry

Systemet er modulært, enkelt utvidbart og det eksisterer som åpen kildekode. Dette er førsteklassen arbeidet i instituttets kollektive ånd.

Tidligere prisvinnere

Følgende har fått æresprisen i min tid som instituttleder: Nils Damm Christophers (2005), Anne Cathrine Modal (2006), Einar Broch Johnsen (2007), Ragnar Normann (2008), Line Altern Halvorsen Valbø og Dag Langmyhr (2009) og Terje Knudsen(2010).

Følgende har fått lagspillerprisen: Dag Langmyhr (2005), Stein Gjessing (2006), Line Altern Halvorsen Valbø (2007), Lena Korsnes (2008), Cybernetisk Selskap (2009) og Olav Stanly Kyrvestad (2010).

Følgende har fått initiativtagerprisen: dagen@ifi (2005), Arild Waaler og Einar Broch Johnsen (2006), Mats Høvin og Omid Mirmotahari (2007), Knut Mørken (2008), Hans Petter Langtangen (2009) og Espen Angell Kristiansen, Bendik Opstad, Fredrik Valdmanis, Margunn Aanestad og Irene Olaussen (2010).