I vinden ute, i skyggen hjemme

I løpet av de siste to årene har jeg hatt gleden av å være med på åpningen av både den finske og den svenske satsingen på eScience. Det er hyggelig å registrere at både det finske og det svenske programmet i stor utstrekning bygger på det norske eVITA-programmet som ble etablert som et forskningsprogram i Norges forskningsråd i 2006.  Det er imidlertid verd å merke seg at forskningsprogrammene i regi av forskningsrådene i Finland og Sverige er betydelig større enn eVITA-programmet i Norges forskningråd.

Innsats på sparebluss

eVITA-programmet har i all hovedsak blitt en videreføring av satsinger som startet på 1990-tallet, og ikke det betydelige løftet som ble anbefalt i forkant av etableringen av programmet i 2006.  Dette er trist, men enda tristere synes det å være at verken ansvarlige politikere, viktige departementer eller styrende organer i Norges forskningsråd er opptatt eScience - en av de største trendene i internasjonal forskning. eScience har definitivt havnet i skyggen i Norge, men vi kan jo håpe på at varme vinder fra øst (Finland og Sverige) kan bidra til en endring i positiv retning.

Nordisk samarbeid

Et interessant perspektiv med satsingene på eScience i Sverige og Finland er at dette kan åpne for et utvidet nordisk samarbeid. I løpet av de siste årene er det skrevet en rekke utredninger som på ulikt vis peker på nordiske muligheter, både når det gjelder forskningssamarbeid innen eScience og samarbeid knyttet til investeringer i infrastruktur for eScience-forskning. Med tre rimelig like forskningsprogrammer i Sverige, Finland og Norge ligger forholdene godt til rette for et utvidet samarbeid.

"We can see only a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done." (Alan Turing, 1912-1954)

Kjære Fredrik (Reinfeldt), Matti (Vanhanen) og Jens (Stoltenberg), planene er klare! eScience er et område med særlig stor betydning for samfunnsutviklingen, for eksempel er eScience viktig innen store deler av forskningen som adresserer utfordringene i Nordområdene. Gjennom en ekstraordinær felles satsing på eScience har dere en gylden mulighet til å skape noe nytt og viktig på den nordiske arena.

(Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en artikkel jeg skrev i nyhetsbrev fra eVITA-programmet i 2008.)