God Jul og Godt Nytt År

I natt kl. 00.38 "snudde" sola. Det går mot lysere tider og innflytting i nytt bygg, men først skal vi feire jul og nyttår!

God jul og godt nytt år

Her på Instituttet for informatikk har alle pakket ned sine gamle kontorer. Ikke fordi det er jul, men fordi hele Institutt for informatikk den 3. januar 2011 skal "våkne" til en ny tid i Gaustadbekkdalen. I steden for å bo rundt omkring i flere bygninger har informatikk fått sitt eget bygg - et praktbygg som nå står ferdig og er klart til å tas i bruk. Selv om vi ikke får denne "pakken" før 3. januar tillater jeg meg å kalle det nye informatikkbygget for årets julegave, og vi satser på at det nye ikke bygget også skal bli århundrets gave til informatikken i Norge!

Juletre

Året som gikk har vært et godt år for Institutt for informatikk. Instituttet lanserte nye studieprogrammer i 2010. Antall primærsøkere økte med 30% i forhold til 2009. Vi etablerte Studielaben, som offisielt skal åpnes den 18. januar 2011. Vi er klare til å møte "yngrebølgen". En rekke nye forskningsprosjekter ble startet i 2010 og vi er godt forberedt til nye søknadsrunder i 2011. Vi sikter oss også inn mot nye utlysinger i EU og ikke minst EUs 8. rammeprogram som er under planlegging.

I 2011 fyller Universitetet i Oslo 200 år - vi feirer jul og nyttår i visshet om at det kommer til å skje mye i året som kommer!

Til alle ansatte på Institutt for informatikk og ærede lesere av denne siden;

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!