Giganten

Dagens andre universitetsbesøk gikk til University of Dehli. Dette universitetet ble etablert i 1922, men har aner tilbake til omkring 1880 da universitetet ble etablert som en sammenslåing av tre høyskoler. Antall studenter i 1922 var 750. Universitetet vokste jevnt og trutt og hadde 26.000 studenter i 1962. I dag har universitetet over 300.000 studenter hvorav ca. halvparten er studenter på det de kaller "Campus of Open Learning"  - en virtuell læringsomgivelse som samler studenter fra hele India. Resten av studentene holder til på to områder i Dehli - "South and North Campus". Studentene arbeider og bor på disse områdene og antall mennesker som befinner seg på disse områdene (studenter, ansatte og støttefunksjoner) er omtrent på størrelse med befolkningen i Bergen! University of Dehli har planer om å etablere to nye områder - "West and East Campus". De sier selv at de sannsynligvis er verdens største universitet, og jeg ser ikke bort i fra at de har helt rett. Til informasjon er UiO et stort universitet i Europa med våre ca. 30.000 studenter.

matematikkbygningen

På vei gjennom "North Campus" til hovedbygningen knipset jeg et bilde av matematikkbygningen. På det lille skiltet til venstre står det at her kan du også finne fakultet for informatikk, operasjonsanalyse og statistikk i tillegg til matematikk.

New Dehli, 4 mars 2010, kl. 12.52 (norsk tid)