Gaustadbekkdalen VI: Navn på bygningene

[BAD IMAGE  LINK]

Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl

Min første artikkel på denne bloggen handlet om språket som endret verden og utviklingen av objekt-orientert programmering - en av informatikkens største oppfinnelser.  Herrene bak oppfinnelsen er, som de fleste vet, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard. I 2001/2002 fikk de både Turing-prisen og von Neumann-medaljen for denne forskningsbragden. Det har vært kjent en tid at det nye informatikkbygget har fått navnet Ole-Johan Dahls hus, og nå er det også offisielt at den bygningen som i dag heter Informatikkbygningen skal døpes om til Kristen Nygaards hus. Dahl og Nygaard stod side om side i utviklingen av informatikkfaget over mange år. Nå står det to bygninger i Gaustadbekkdalen - side om side - til minne om to av informatikkfagets pionerer og største bidragsytere. Det er heller ikke tilfeldig at de nye auditoriene og møterommene får navn etter programmeringsspråk og ingen vil vel være særlig overrasket over at selve storstua - et av verdens mest moderne auditorier - kalles opp etter verdens første objekt-orienterte programmeringsspråk utviklet av Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard. Dersom du ikke vet hva dette språket heter, ta deg en tur til Gaustadbekkdalen i januar 2011. Da åpnes informatikkens "mekka"! ...og til slutt en liten kuriositet: Turing-prisen (The A.M. Turing Award), som også kalles informatikkens Nobel-pris, deles ut hvert år. Prisen ble delt ut første gang i 1966. Dahl og Nygaard fikk prisen i 2001. For å illustrere hvor vanskelig det er å få en slik pris la oss anta at alle verdens informatikere og alle deres nye og gamle oppfinnelser er jevnt fordelt utover verdens samlede befolkning på snart 7 milliarder mennesker. Med våre snart 5 millioner mennesker vil det da, statistisk sett, ta anslagvis 1400 år til neste gang en norsk forsker får Turing-prisen?  Med inspirasjon fra Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard, la oss arbeide for at det tar kortere tid!