En fremtid uten ladekabler

Telefonen er nå så og si fri for kabler og mobilkommunikasjon er blitt en naturlig del av dagliglivet. Men fortsatt er vi helt avhengig av kabler til lading av musikkspillere, GPS-er og mobiltelefoner. Kan vi se for oss en fremtid der lading skjer helt uten kabler?

Svaret er tja ifølge en artikkel i IEEE Spectrum. På en måte har vi det allerede, bare tenk på elektriske tannbørster som lades ved induksjon. Det er det samme som i en transformator. Transformatorer er effektive og taper så å si ikke noe energi på veien, fordi det er så kort avstand mellom primær- og sekundærviklingen og fordi det er en jernkjerne i mellom. Begge disse to tingene mangler som regel når alle dingsene våre skal fjernlades. Det går likevel bra med tannbørsten fordi holderen gjør at avstanden er kort, den trenger lite strøm, og det er mange timer mellom hver gang den brukes. Et lignende prinsipp, men med frekvenser i 10 MHz-området, er blitt testet ut på MIT og det er noe slikt man har mest tro på når det gjelder fjernlading også.

Ønskedrømmen er at mobiltelefonen lades med en gang den kommer inn i huset. Dessverre ser det ut til at de elektriske og magnetiske feltene blir så sterke at de er farlige for mennesker. Ved MIT-forsøkene med evanescent resonanskobling var det elektriske feltet på 210 V/m, som ved de frekvensene man brukte er 7.5 ganger over grensen fastsatt av ICNIRP, den internasjonale kommisjonen for sikkerhet ved ikke-ioniserende stråling. Det magnetiske feltet var enda verre, 1 A/m, som er 15 ganger høyere enn grensen. Dette begrenser bruken til miljøer der det ikke er mennesker, f.eks en industrihall med roboter.

Men nærfeltsinduksjon finnes flere steder enn i tannbørster. I Genova i Italia lades elektriske busser ved at de parkerer over en ladeplate og hvis man utstyrer mobiltelefonen sin med en mottaksspole, så kan man få ladeplater som man bare legger mobiltelefoner oppå for lading. Det er bare når feltene skal virke lenger enn noen få titalls cm at virkningsgraden blir lav og sikkerhetsproblemene blir for store.

Jeg vil ikke se bort fra at det finnes en løsning av bølgeligningen som kan gi sikker lading over mange meter. Kanskje mer grunnforskning må til. Før det skjer er det likevel nok muligheter til at det er flere nystartede firmaer som kniver om førsteplassen innen de forskjellige nisjene. Og det er alt opprettet et Wireless Power Consortium som vil standardisere så mobiltelefonen og tannbørsten kan bruke den samme trådløse laderen.