Chandigarh

De offisielle besøkene i Dehli er over og jeg har i dag vært på tur til Chandigarh - en by ved foten av Himalaya. På veien kjørte vi gjennom delstaten Haryana, som sammen med delstaten Punjab er et av Indias mest fruktbare landbruksområder. Området ble opparbeidet på 1960-tallet og grunnen til fruktbarheten er tilgangen på vann. Selv om det regner relativt lite er det enorme grunnvannsreserver som kontinuerlig får tilførsel av vann fra Himalaya-området. Dette området er Indias “kornkammer”!

Chandigarh er en spesiell by. Først fjernet man 50 landsbyer, se egen sak om studentprotestene på J. Nehru University mot ekspropriering. Deretter la man over området et rutenett. Det ble bygg veier med tre filer i hver retning langs rutenettet, og man var såpass fremsynt at man la til rette for utvidelser av veiene. I hvert kryss ble det bygget store rundkjøringer med diameter på ca. 100 meter. Denne formen for byplanlegging er ikke uvanlig. Byer som Kristiansand, Brasilia og Salt Lake City er bygget opp basert på et rutenett med veier. Men det sluttet ikke med rutenettet! Hvert kvartal ble bygget ut med sin egen arkitektur, og det hører videre med til historien at Chandigarh ligger på grensen mellom delstatene Haryana og Punjab. Byen er hovedstad for begge delstatene, i tillegg til at byen selv er egen delstat!

Både utbyggingen av landbruket ved foten av Himalaya og etableringen av byen Chandigarh er eksempler på Indias evne til å kjøre store prosjekter, på godt og på vondt! I dag er satsingen på utdanning innen IT et slikt område.

New Delhi, 5. mars 2010, kl. 21.52 (norsk tid)