Image
Ifi2

2010 - nytt bygg, ny utdanning

Det nye informatikkbygget på 28.000 kvadratmeter har for lengst reist seg opp av Gaustadbekkdalen og mot slutten av 2010 vil et helt nytt "campus" stå ferdig. Her er det plass til hele Institutt for informatikk, som i dag er spredt over "halve" Blindern. Med ansatte og studenter skal nærmere 2000 mennesker har sitt daglige virke i det nye bygget. Huset har fått navnet "Ole Johan Dahls Hus" etter instituttets første professor og en av nestorene i internasjonal informatikkforskning.

Nye studieprogrammer

Høsten 2007 bestemte Institutt for informatikk seg for å møte de nye studentene med nye studieprogrammer. Et omfattende arbeid har resultert i 5 nye studieprogrammer i hele bredden av informatikkfaget. Programmene lanseres i disse dager med oppstart høsten 2010. Alle programmene er gjennomgående i den forstand at de gir en 3-årig bachelor med en påfølgende 2-årig master. Masterprogrammene gir spesialiseringer mot forskningen ved Institutt for informatikk. Følgende er en kort presentasjon av hvert program. Jeg legger her vekt på bachelordelen av programmene.

alt

Informatikk; programmering og nettverk. Datamaskiner finnes overalt i samfunnet og samfunnets avhengighet av datasystemer er tilnærmet total. Dette studieprogrammet er for de som ønsker en utdanning i kjernen av informatikkfaget. Studentene får bred innsikt i hvordan datamaskiner kan programmeres for å løse nye viktige oppgaver, hvordan datamaskiner kommuniserer, hvordan internett fungerer, og hvordan man utvikler sikre og robuste IT-systemer.

alt

Informatikk; design, bruk, interaksjon. Dette er studieprogrammet for de som ønsker å jobbe med hvordan brukeropplevelse, etikk, estetikk og funksjon må spille sammen når IT-systemer designes, utvikles og tas i bruk. Design og utvikling av IT-løsninger krever forståelse og innsikt i bruksområder. Institutt for informatikk har derfor utviklet dette tverrfaglige studieprogrammet der studentene i tillegg til informatikk kan velge mellom en rekke fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.

alt

Informatikk; språk og kommunikasjon. Dette er studieprogrammet for de som er interessert i hvordan vårt naturlige språk kan behandles av IT-systemer, hvordan vi kan kommunisere med maskiner gjennom vårt eget språk og hvordan vi kan utvikle nye metoder for å finne informasjon på internett. Det legges særlig vekt på kombinasjonen av informatikk og språk. Studentene kan også her velge mellom en rekke fag innen samfunnsvitenskap og humaniora i tillegg til informatikk.

alt

Informatikk; nanoelektronikk og robotikk. Raskere og mindre datamaskiner som inngår i såkalte intelligente gjenstander, løser stadig flere oppgaver i samfunnet. Dette er det studieprogrammet for de som er interessert i hvordan man konstruerer innmaten i datamaskiner og trådløse systemer, hvordan  ”intelligente” gjenstander/roboter utvikles og hvordan disse snakker sammen og finner hverandres posisjon. Programmet er tverrfaglig med betydelig innslag av matematikk og fysikk.

alt

Informatikk; tekniske og naturvitenskapelige anvendelser. Dette er studieprogrammet for de som vil jobbe med informatikk-utfordringer innen medisin, teknologi og naturvitenskap. Hvordan vi kan observere det mennesket ikke kan se ved bruk av ultralyd, optiske sensorer, radar, sonar og seismikk, hvordan vi kan simulere og visualisere prosesser og fenomener i naturen, hvordan bruke tilgjengelig dataressurser for å forstå kompliserte medisinske problemstillinger er noen spørsmål. Programmet har betydelig innslag av matematikk.

Det store fellesskapet. Det er viktig å understreke at mange kurs er felles for programmene og at studentene har stor valgfrihet, særlig mot slutten av bachelorstudiet. Institutt for informatikk tilbyr også kurs i innovasjon, organisasjonsutvikling og ledelse.

Arbeids- og studiesenter

De nye studentene som kommer til Institutt for informatikk høsten 2010 møter ikke bare nye studieprogrammer. De kommer også til et institutt som etablerer et helt nytt arbeids- og studiesenter særlig rettet mot førsteårsstudenter på bachelor. Dette senteret vil fysisk bli plassert der studentene er og skal i tillegg til veiledning på individuelt nivå, drive ulike former for kursvirksomhet, f.eks. kurs i studieteknikk, for å øke kvaliteten i utdanning. Andre viktige oppgaver for senteret er å drive fagsosiale aktiviteter og å gi de nye studentene et godt innblikk i informatikkfagets mange muligheter.