Blogger

Siste bloggposter

En fantastisk fredag

I dag kom resultatet for den store VERDIKT-utlysingen i Norges forskningsråd, se her. Forskningrådet har fordelt 204 millioner kroner til 21 prosjekter - 9 brukerstyrte innovasjonsprosjekter, 11 forskerprosjekter og ett kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Totalt ble det sendt 184 søknader til denne utlysingen, hvorav 69 nådde finalen. Av disse 69 søknadene kom altså 21 søknader gjennom nåløyet. Foreløpig oversikt tilsier at denne siste fredagen i april 2010 ble en særdeles god dag for Institutt for informatikk og Universitetet i Oslo.

 

Utvalgte foredrag

Denne siden inneholder en oversikt over noen av mine mest populære foredrag.

 

Nei til direktivet

Datalagringsdirektivet er et direktiv som pålegger operatører av kommunikasjonssystemer å lagre alle data om trafikken i deres systemer, såkalt trafikkdata.

 

The Gathering (TG)

Skjærtorsdag, 1. april 2010, brukte jeg en halv dag på "The Gathering" (TG) i Vikingskipet på Hamar. Her samles 6000 ungdommer i påsken hvert eneste år til et gigantisk dataparty.

 

Topp 10

Dersom man leser filmblogger, bokblogger eller andre lignende blogger finner man gjerne bloggerens "ti på topp"-liste.  Jeg tenkte jeg skulle gjøre noe lignende og har brukt litt tid i starten av p

 

En nokså vilkårlig dag

En nokså vilkårlig dag i 1997 skrev jeg ned noen notater – en slags dagbok. Her er min lille beretning om 14. august 1997 omtrent slik den ble notert ned på slutten av forrige årtusen.

 

Damene i Punjab

HISP står for “Health Information System Program”, og HISP-India handler om utvikling av helseinformasjons­systemer tilpasset forholdene i indiske delstater og helseregioner innenfor disse delstatene. Disse systemene skal også levere helsestatistikk til sentrale helsemyndigheter i India. Systemene er konstant under utvikling, men HISP-India har per i dag aktivitet i 25 av 34 delstater.