Blogger

Siste bloggposter

Knallhard konkurranse

Aftenposten (26. og 27. april 2010) skriver at nærmere 100 årsverk brukes til å skrive søknader til Norges forskningsråd hvert år og at avslagsprosenten er svært høy - 83% over alle virkemidler og over 90% innenfor de fri programmene. Administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd mener universitetene trenger mer og bedre ledelse for å redusere søknadsbunkene. Dette er litt for enkelt!

Bedre søknader

Det er jobben til Hallén å ønske seg færre og bedre søknader, men at mer og bedre ledelse vil ha stor effekt på tykkelsen på søknadsbunkene er heller tvilsomt. Halléns hypotese er at mer og bedre ledelse gir bedre søknader. Dette kan være riktig, men når mer veiledning gir flere gode søknader blir resultatet at enda flere gode søknader få avslag. Dette gjelder særlig innenfor de frie programmene der vi vet at det ikke er politisk vilje til å øke bevilgningene. Til tross for at Norges forskningsråd hvert eneste år ber om mer midler til frie programmer, vil verken blå, røde eller rød-grønne regjeringer bevilge mer penger til dette formålet.

 

Den fjerde IKT-bølgen

Informatikk (IKT) oppsto som eget fag i midten av forrige århundre, og faget er i dag det enkeltfag i den vitenskapelige fagflora med størst betydning for samfunnsutviklingen.

 

En fantastisk fredag

I dag kom resultatet for den store VERDIKT-utlysingen i Norges forskningsråd, se her. Forskningrådet har fordelt 204 millioner kroner til 21 prosjekter - 9 brukerstyrte innovasjonsprosjekter, 11 forskerprosjekter og ett kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Totalt ble det sendt 184 søknader til denne utlysingen, hvorav 69 nådde finalen. Av disse 69 søknadene kom altså 21 søknader gjennom nåløyet. Foreløpig oversikt tilsier at denne siste fredagen i april 2010 ble en særdeles god dag for Institutt for informatikk og Universitetet i Oslo.